Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Rating
ICAP Score
Solicited Credit Ratings
ICAP Trade Exchange
ICAP OnTheGo (mobile application)
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
Εκτύπωση    Αποστολή

Η ICAP είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωριστεί ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας  (Credit Rating Agency - CRA) από την European Securities and Markets Authority – ESMA, τον Ιούλιο του 2011.

Επιπρόσθετα είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος (Ιούλιος 2008) ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (External Credit Assessment Institution, ECAI) στα πλαίσια εφαρμογής  των Οδηγιών της Βασιλείας ΙΙ και της Ε.Ε. 

Η ICAP τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο της Μέτρησης και Διαχείρισης του Πιστωτικού Κινδύνου και στην Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την υψηλή της τεχνογνωσία και τα στοιχεία της ICAP DATABANK, τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων στην Ελλάδα με στοιχεία για περισσότερες από 500.000 επιχειρήσεις.

 
ICAP Rating

Το ICAP Rating έχει ως στόχο την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των εξεταζόμενων επιχειρήσεων σε σχέση με την πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας ή και πτώχευσής τους, σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους.

 
ICAP Score

Το ICAP Score αποτελεί καθοριστικό κριτήριο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων έναντι του πιστωτικού τους κινδύνου.

 
Solicited Credit Ratings

Η υπηρεσία Solicited Credit Ratings , λειτουργεί ως διαβατήριο αλλά και ως πιστοποιητικό, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των εργασιών τους και την πρόσβαση τους στις αγορές κεφαλαίων.

Αναζήτηση
 

Η ICAP είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) και από την ESMA ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency)

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved