Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Trade Exchange
Τι είναι το πρόγραμμα ICAP Trade Exchange;
Η σημασία της χρήσης Στοιχείων Συναλλαγών
Γιατί να γίνω Μέλος;
Πώς θα γίνω Μέλος;
Πώς διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των στοιχείων μου;
Δηλώστε ενδιαφέρον για το ICAP Trade Exchange
ICAP OnTheGo (mobile application)
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ICAP Trade Exchange
Εκτύπωση    Αποστολή
 
Τι είναι το πρόγραμμα ICAP Trade Exchange;

Το πρόγραμμα ICAP Trade Exchange αποτελεί το μοναδικό δίκτυο ανταλλαγής στοιχείων συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

 
Η σημασία της χρήσης Στοιχείων Συναλλαγών

Όπως έχει παρατηρηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, το 90% των εταιρειών που φτάνουν σε χρεοκοπία παρουσιάζουν ασταθή συναλλακτική συμπεριφορά ή καθυστερήσεις πληρωμών που κυμαίνονται πολύ πάνω από το μέσο όρο του κλάδου τους και τις περισσότερες φορές ξεκινούν 15 με 20 μήνες πριν από την εμφάνιση του γεγονότος πτώχευσης.

Η Χρήση Στοιχείων Συναλλαγών  επιτρέπει στις επιχειρήσεις:

  • Την αποφυγή προβλέψιμων κινδύνων.
  • Την προστασία από λάθος επενδυτικές αποφάσεις.
  • Τη μείωση των απωλειών και των ζημιών από απρόβλεπτα γεγονότα.
  • Τη βελτίωση του τρόπου λήψης αποφάσεων.
  • Την αποδοτικότερη χρήση/κατανομή του κεφαλαίου και των πόρων εντός του οργανισμού.


Απαντάμε στις ερωτήσεις σας:

 
Γιατί να γίνω Μέλος;
 
Πώς θα γίνω Μέλος;
 
Πώς διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των στοιχείων μου;
 
Δηλώστε ενδιαφέρον για το ICAP Trade Exchange
Αναζήτηση
 

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved