Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Business Reports για την Ελλάδα
Business Reports για την Βουλγαρία, την Ρουμανία και την Κύπρο
Business Reports μέσω της Dun & Bradstreet
ICAP Data.Prisma
Οικονομικές Καταστάσεις
Alert Services
Κλαδικές Μελέτες
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Trade Exchange
ICAP OnTheGo (mobile application)
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Business Reports για την Βουλγαρία, την Ρουμανία και την Κύπρο
Εκτύπωση    Αποστολή

Η ICAP DataBank, περιλαμβάνει 2,5 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε 3 χώρες, παρέχοντας Business Reports σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο, τα οποία διατίθενται σε διάφορες μορφές (Compact, Standard, Comprehensive, Related Companies & Individual Related Companies report, Balance Sheet and more) με βάση τις ανάγκες των πελατών μας.

H ICAP, αξιολογώντας τις ανάγκες αγοράς της κάθε χώρας, παρέχει γνώση της ολοκληρωμένης εικόνας και της οικονοµικής κατάστασης της εκάστοτε εξεταζόμενης επιχείρησης αλλά και πρόβλεψη της συναλλακτικής συμπεριφοράς και της πιστοληπτικής της ικανότητάς. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα παροχής Υπηρεσιών Monitoring, σε ετήσια βάση, παρακολουθώντας και ενημερώνοντας σας άμεσα για πιθανές  μεταβολές σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία της εταιρείας.

Αναζήτηση
 

Η ICAP είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) και από την ESMA ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency)

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved