Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Trade Exchange
Τι είναι το πρόγραμμα ICAP Trade Exchange;
Η σημασία της χρήσης Στοιχείων Συναλλαγών
Γιατί να γίνω Μέλος;
Πώς θα γίνω Μέλος;
Πώς διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των στοιχείων μου;
Δηλώστε ενδιαφέρον για το ICAP Trade Exchange
ICAP OnTheGo (mobile application)
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Η σημασία της χρήσης Στοιχείων Συναλλαγών
Εκτύπωση    Αποστολή

H γνώση σχετικά με τη συμπεριφορά πληρωμών μιας εταιρείας αναδεικνύεται ως ένα από τα πιο σημαντικά αλλά και δυναμικά κριτήρια για την εκτίμηση της πιθανότητας να εμφανίσει η εταιρεία αυτή ασυνέπεια.


Όμως η αξία της γνώσης αυτής δεν περιορίζεται στα παραπάνω:


Αποτελεί σημαντικό στοιχείο και για το σχεδιασμό της πιστωτικής πολιτικής των εταιρειών, καθώς τα στοιχεία συναλλαγών των πελατών τους, αντικατοπτρίζουν την πλέον πρόσφατη εικόνα τους σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά τους δεδομένα, ενώ πληροφορίες για το συνολικό πιστωτικό τους άνοιγμα στην αγορά επιτρέπουν τον ακριβέστερο καθορισμό του ύψους και των όρων πίστωσης.

Αναζήτηση
 

Η ICAP αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και παρέχει εργαλεία που συμβάλλουν στον εξορθολογισμό των συναλλαγών στην Ελληνική αγορά.
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved