Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Trade Exchange
Τι είναι το πρόγραμμα ICAP Trade Exchange;
Η σημασία της χρήσης Στοιχείων Συναλλαγών
Γιατί να γίνω Μέλος;
Πώς θα γίνω Μέλος;
Πώς διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των στοιχείων μου;
Δηλώστε ενδιαφέρον για το ICAP Trade Exchange
ICAP OnTheGo (mobile application)
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Πώς διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των στοιχείων μου;
Εκτύπωση    Αποστολή

Το ICAP Trade Exchange διέπεται από ειδική σύμβαση εμπιστευτικότητας η οποία διασφαλίζει τα μέλη για την ασφάλεια, την ακεραιότητα και τη μη μετάδοση των πρωτογενών δεδομένων καθώς και της ταυτότητάς τους σε τρίτους.

Η ICAP εφαρμόζει ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας για τη συλλογή, επεξεργασία και ασφάλεια των δεδομένων που τα μέλη παρέχουν στο πρόγραμμα.

Η εφαρμογή των παραπάνω εποπτεύεται από ανεξάρτητο ελεγκτικό μηχανισμό στο πλαίσιο αυστηρών διαδικασιών που η ICAP έχει υιοθετήσει για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων από τα εμπλεκόμενα μέρη.


Αιτήσεις ICAP Trade Exchange

Ανάλογα με τον τύπο του αιτήματός σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την αντίστοιχη αίτηση και αποστείλετέ την υπογεγραμμένη στο tradexchange@icap.gr. Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε με το 210 72 00 506.


- Αίτηση Μη Εμφάνισης Πληροφοριών Οικονομικής Μονάδας

- Αίτηση Αλλαγής Στοιχείων Οικονομικής Μονάδας στον κόμβο

- Αίτηση Παροχής Πληροφοριών για την εταιρεία μου

Αναζήτηση
 

Η ICAP αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και παρέχει εργαλεία που συμβάλλουν στον εξορθολογισμό των συναλλαγών στην Ελληνική αγορά.
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved