Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Σχετικά με την Κύκλος
Διαχείριση B2C Απαιτήσεων
Διαχείριση Β2Β Απαιτήσεων
Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Προηγμένη Τεχνολογία
Πιστοποίηση κατά ISO
Receivables Management Privacy Policy
Διαχείριση Β2Β Απαιτήσεων
Εκτύπωση    Αποστολή

Η Διεύθυνση για τις Επιχειρηματικές (Β2Β) Απαιτήσεις σας έχει δημιουργηθεί από την ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε., θυγατρική εταιρία της ICAP, με σκοπό να διαχειρίζεται αποκλειστικά περιπτώσεις οφειλών από εταιρικούς σας πελάτες οποιασδήποτε νομικής μορφής.  Η Διεύθυνση Επιχειρηματικών Απαιτήσεων έχει γίνει ευρέως αποδεκτή από την αγορά, καθόσον λόγω της οικονομικής κρίσης η βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης απαιτήσεων αποτελεί πλέον προτεραιότητα κάθε εταιρείας.

Η ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. διαχειρίζεται τις απαιτήσεις των συνεργατών της :

 • Σεβόμενη απολύτως τόσο την Πιστωτική όσο και την Εμπορική τους Πολιτική.
 • Θέτοντας Κανόνες Διαχείρισης οι οποίοι ακολουθούνται με βάση την εκάστοτε επιθυμητή ελαστικότητα.
 • Διαπραγματευόμενη τους όρους αποπληρωμής των οφειλών και παρακολουθώντας στενά την πιστή τήρηση των συμφωνηθέντων.
 • Θέτοντας ως βασική προτεραιότητα την τήρηση της περιόδου πίστωσης που έχει θέσει ο ίδιος ο συνεργάτης στους πελάτες του, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα ελεγχόμενων παρεμβάσεων, πάντα κατόπιν συνεννόησης με τον συνεργάτη.
 • Ενημερώνοντας άμεσα το συνεργάτη της, μόλις υποπέσει στην αντίληψη της η παραμικρή υποψία για ενδεχόμενο πρόβλημα ή επιπλοκή.
 • Συνεργαζόμενη με προσεκτικά επιλεγμένο προσωπικό που έχει εμπειρία & εξειδίκευση στο αντικείμενο,  με στόχο την υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδικασίες με υπολογίσιμα αποτελέσματα, ώστε να είναι ευχερής η αξιολόγηση εκ μέρους της Διοίκησης της Εταιρείας – Συνεργάτη.
 • Αποσκοπώντας στον κατά το μέγιστο δυνατό περιορισμό περιπτώσεων απάτης.

Με σκοπό την :

 • Μείωση του χρόνου αποπληρωμής των απαιτήσεων, που συνεπάγεται τον περιορισμό των αναγκών για κεφάλαια κίνησης και βραχυπρόθεσμο δανεισμό.
 • Μείωση των επισφαλών απαιτήσεων καθώς και των επιπλέον εξόδων που συνεπάγονται οι σχετικές νομικές διαδικασίες.
 • Βελτίωση της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες όσον αφορά στα θέματα εισπράξεων, με στόχο την αποφυγή διενέξεων με άγνωστο αποτέλεσμα.
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της μείωσης του κόστους δανεισμού και του κόστους που συνεπάγονται οι επισφαλείς απαιτήσεις.
 • Δημιουργία συγκεκριμένων κανόνων ως προς τη διαχείριση απαιτήσεων ανά κατηγορία πελάτη, βασισμένη στην
  Εμπορική Πολιτική με δυνατότητα υπολογισμού των εκάστοτε αποκλίσεων από τον κανόνα.

 

Αναζήτηση
 

Η ICAP, όμιλος εταιρειών, έχει γραφεία σε 5 πόλεις της Ελλάδος καθώς και στις Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Κύπρο
Κύκλος Α.Ε.
Τηλ: 210 9304 200
Email: info@cycle.gr
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved