Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Servicing & Receivables Management
4/12/2014
Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Εκτύπωση    Αποστολή

ICAP GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της εταιρείας “ICAP Group Ανώνυμη Εταιρεία – Επιχειρηματική Πληροφόρηση, Σύμβουλοι Διοίκησης και Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις” (εφεξής η «Εταιρεία») προσκαλούνται οι Μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στην Καλλιθέα Αττικής στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 2, 5ος όροφος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Παροχή εταιρικής εγγύησης προς την «EFG Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «EFG Eurobank Εργασιας Leasing»  υπέρ της θυγατρικής εταιρείας «ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ», για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της τελευταίας από σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέχρι την 24η  Δεκεμβρίου 2014, να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να προσκομισθούν στην Εταιρεία οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών σε Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των Μετόχων.


Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση
 
Η ICAP Group θεωρεί χρέος της να ενημερώνει τους Κοινωνικούς της Εταίρους μέσω των ΜΜΕ.
Γραφείο Τύπου Ομίλου ICAP
Τηλ: 210 7200 495
Email: pr@icap.gr 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2020 ICAP. All rights reserved