Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
30/7/2015
Αύξηση στα είδη πλαστικής συσκευασίας
Εκτύπωση    Αποστολή

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θετικά κινήθηκε η αγορά των ειδών πλαστικής συσκευασίας το 2014.

• Σημάδια ανάκαμψης εμφάνισε η εγχώρια παραγωγή ειδών πλαστικής συσκευασίας μετά από μια πενταετία συνεχούς υποχώρησης.

Ο κλάδος της πλαστικής συσκευασίας χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, ιδιαίτερα σε ορισμένες κατηγορίες τελικών προϊόντων στις οποίες δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και παρατηρείται υπερβάλλουσα προσφορά. Η πορεία του κλάδου συνδέεται και επηρεάζεται άμεσα από την πορεία των αγορών των συσκευαζόμενων προϊόντων στις οποίες απευθύνεται. Οι τελευταίες μεταβολές αλλά και οι προοπτικές εξέλιξης του κλάδου της Χάρτινης Συσκευασίας παρουσιάζονται στην δέκατη έκδοση της μελέτης που εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.
Το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αγοράς πλαστικών ειδών συσκευασίας καλύπτουν οι παραγωγικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων το ύψος των εισαγωγών είναι σημαντικό. Όσον αφορά στις εξαγωγές, στα εύκαμπτα υλικά συσκευασίας (όπως φύλλα και φιλμ) πραγματοποιούνται σημαντικές εξαγωγές, σε αντίθεση με τα δύσκαμπτα προϊόντα πλαστικής συσκευασίας όπου οι εξαγωγές είναι σχεδόν αμελητέες,  λόγω του μεγάλου όγκου τους που αυξάνει σημαντικά το κόστος μεταφοράς. 
Ο κλάδος της πλαστικής συσκευασίας βίωσε δύσκολες καταστάσεις την πενταετία της παρατεταμένης ύφεσης, αφού όλοι σχεδόν οι κλάδοι – πελάτες των προϊόντων του επλήγησαν, με αποτέλεσμα να μειωθεί αντίστοιχα και η ζήτηση για τα εν λόγω προϊόντα. Περαιτέρω, οι συνθήκες πιστωτικής «ασφυξίας», η σημαντική μείωση των πιστώσεων από προμηθευτές του εξωτερικού και η δυσκολία είσπραξης των απαιτήσεων από τους πελάτες, επιδείνωσαν τη ρευστότητα αρκετών επιχειρήσεων. Ορισμένες από αυτές αναγκάστηκαν να οδηγηθούν στην άρση της λειτουργίας τους, με συνέπεια τη συρρίκνωση του παραγωγικού δυναμικού του κλάδου.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου.

 

Αναζήτηση
 
Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα τριμηνιαία Newsletter της ICAP Group
Γραφείο Τύπου
Τηλ: 210 7200 495
Email: pr@icap.gr 
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved