Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Credit Risk
Credit Watch
Credit.Eye
Risk.Profiler
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Trade Exchange
ICAP OnTheGo (mobile application)
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Credit.Eye
Εκτύπωση    Αποστολή

Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, η εκτίμηση των bad debts και η πρόβλεψη της ταμειακής ρευστότητας αποτελούν πλέον την σημαντικότερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις στην ελληνική αγορά.

Η εφαρμογή Credit.Eye συνδυάζει τρείς κύριες πηγές Πληροφόρησης και Επεξεργασίας, ώστε να παρέχει μία ολοκληρωμένη εικόνα 360° του κάθε πελάτη χωριστά:
Εσωτερική Πληροφόρηση (Internal Analysis)
Mε στοιχεία από το ERP της Επιχείρησης αναλύοντας τα τιμολόγια προς τους πελάτες της Επιχείρησης και υπολογίζοντας για κάθε πελάτη τους δείκτες Internal Risk Index, Internal Payment Performance.
Πληροφόρηση από ICAP (External Analysis)
Mε στοιχεία από την ICAP Databank (Credit Risk & Credit Watch), παρέχοντας για κάθε πελάτη τα ICAP Score, ICAP Business Transaction Index και ICAP Credit Limit.
Ποιοτική αξιολόγηση (Qualitative Analysis)
Με στοιχεία που εισάγουν τα στελέχη της επιχείρησης σχετικά με τους πελάτες τους ώστε να παραχθεί ένα Qualitative Score και να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση του πελάτη.

Έτσι η επιχείρηση:

 • Γνωρίζει το Πιστωτικό κίνδυνο του πελάτη (από τα εσωτερικά της δεδομένα – τιμολόγια, αλλά και από την Επιχειρηματική Πληροφόρηση της ICAP)
 • Γνωρίζει την συναλλακτική συμπεριφορά του πελάτη διαχρονικά απέναντι στην Επιχείρηση
 • Διαμορφώνει την Πιστωτική Πολιτική για κάθε συγκεκριμένο πελάτη (βάσει προτάσεων του Credit.Eye για credit limit)
 • Γνωρίζει τα ιστορικά στοιχεία και τη Κερδοφορία του Πελάτη
 • Παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις επιδόσεις του κάθε Πελάτη σε πραγματικό χρόνο (real time) και λαμβάνει ειδοποιήσεις (alerts) για αναγκαία μεταβολή των πιστωτικών παραμέτρων προς τον πελάτη.


To Credit.Eye προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε μία επιχείρηση όπως:

 • Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα
 • Εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου σε αναζήτηση και ανάλυση οικονομικών στοιχείων υφισταμένων και δυνητικών πελατών από διάφορες πηγές της αγοράς
 • Δημιουργία μιας συνολικής εικόνας φερεγγυότητας του πελάτη
 • Εύχρηστη διαμόρφωση και ενημέρωση της πιστωτικής πολιτικής ανά πελάτη
 • Εύχρηστη πληροφόρηση για το “payment pattern” του κάθε πελάτη καθώς και τη κερδοφορία του
 • Εκτίμηση του πιθανού “bad debt” ενός πελάτη
 • Εκτίμηση του συνολικού πιθανού “bad debt” για το σύνολο του πελατολογίου
 • Εκτίμηση ροών πληρωμών και χρονοδιαγράμματος ανείσπρακτων απαιτήσεων (Uncollected receivables Schedule)
Αναζήτηση
 

Η ICAP αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και παρέχει εργαλεία που συμβάλλουν στον εξορθολογισμό των συναλλαγών στην Ελληνική αγορά.
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved