Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Rating
ICAP Score
Solicited Credit Ratings
ICAP Trade Exchange
ICAP OnTheGo (mobile application)
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Solicited Credit Ratings
Εκτύπωση    Αποστολή

Σημαντικές είναι οι προκλήσεις που καλούνται οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν λόγω των υφιστάμενων οικονομικών συγκυριών της ελληνικής αγοράς. Η πλειοψηφία αυτών αφορά στην βελτίωση της ρευστότητας, όπου οι επιχειρηματίες καλούνται να διαχειριστούν θέματα όπως:

  • Οι επενδυτές δυσκολεύονται να δείξουν εμπιστοσύνη στις ελληνικές επιχειρήσεις λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης.
  • Η παροχή χρηματοδότησης από τις τράπεζες είναι δύσκολη, κινείται σε χαμηλά επίπεδα και όταν δίνεται έχει υψηλό κόστος.
  • Στην αγορά υπάρχουν διάφορες μορφές χρηματοδότησης για άντληση κεφαλαίων (εταιρικά ομόλογα, crowdfunding πολλαπλών μορφών, Ταμεία Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας, διαπραγμάτευση τίτλων) στις οποίες δεν έχουν αναγνωρισιμότητα και εύκολη πρόσβαση.

H ICAP, ως Credit Rating Agency, επικεντρώνεται στην εύρεση λύσεων για την αποτελεσματική επίλυση των ανωτέρω θεμάτων και συγκεκριμένα στην αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας των επιχειρήσεων, επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία για νέες υπηρεσίες όπως είναι η υπηρεσία Solicited Credit Rating.

Το Solicited Credit Rating  είναι η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας που πραγματοποιεί ένας Οργανισμός Αξιολόγησης για μια  εταιρεία κατόπιν παραγγελίας της και  αποτελεί το «όχημα» μια επιχείρησης αφενός για να βελτιωθεί και αφετέρου για να αναπτυχθεί.

Η υπηρεσία είναι σημαντική διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως :

  • Ισχυρό στοιχείο για τη συνεργασία με τις Τράπεζες (ημεδαπές ή αλλοδαπές).
  • Ισχυρή αποτύπωση των πιστοληπτικών δυνατοτήτων σχημάτων που αναλαμβάνουν έργα ειδικού σκοπού.
  • Άμεση αναγνώριση πιστοληπτικής ικανότητας, όταν πρόκειται για έμμεση συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες πιστώσεων, προσδίδοντας υψηλή αξία.
  • Αναγνωρισμένη παρουσίαση της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας στους επενδυτές και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.
  • Υποστηρικτικό υλικό  στην υποβολή συμμετοχής στο ΕΝ.Α STEP για την χρηματοδότηση μέσω ομολόγων (ΧΑ)

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να γνωρίζουν ότι μια υψηλή Πιστοληπτική Αξιολόγηση  από Ευρωπαϊκό Αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης προσδίδει στην εταιρεία διαφάνεια, βελτιώνει την διαπραγματευτική ικανότητα, και προσελκύει το ενδιαφέρον της αγοράς αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών βοηθώντας σημαντικά την πρόσβαση της σε κεφάλαια.
Η ICAP με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και με την εμπειρία ετών στην πιστοληπτική αξιολόγηση επιχειρήσεων, δίνει τη δυνατότητα μέσω της υπηρεσίας Solicited Credit Rating στην επίτευξη αυτών.


Γνωστοποίηση

Σας γνωστοποιούμε πως η ICAP ως αναγνωρισμένος Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας -Credit Rating Agency, υποχρεούται να δημοσιοποιεί  και παράλληλα  να υποβάλλει στην European Securities & Markets Authority – ESMA τα Solicited Credit Ratings  που αποδίδει.

Η τελευταία υποχρεούται να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με αυτές τις  αξιολογήσεις  σε δημόσιο δικτυακό τόπο (European Rating Platform-ERP) σε συμμόρφωση με τον Eυρωπαϊκό Κανονισμό 2015/2 της Eυρωπαϊκής Επιτροπής.

 

 
Αποδόσεις Solicited Credit Ratings
Αναζήτηση
 
Η ICAP είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) και από την ESMA ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency)

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved