Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΡΟΦΙΜΑ
ΕΚΔΟΣΗ: 14
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ιανουάριος 2019
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 471,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών        
Περιορισμοί της Μελέτης
        
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία   
                                                   
Εισαγωγή                                                       
Πρώτη Ύλη Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων – Εγχώρια Παραγωγή Κρέατος    
Πρώτη Ύλη Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων – Εγχώρια Κατανάλωση Κρέατος  
Περιγραφή των Προϊόντων       
Περιγραφή του Κλάδου της Αλλαντοποιίας                             
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη                               
Θεσμικό Πλαίσιο  - Κοινοτική Νομοθεσία                              

Η Ζήτηση των Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων     
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης       
Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Αλλαντικά     
Μέση Μηνιαία Ποσότητα Προμήθειας των Νοικοκυριών σε Αλλαντικά     
 
Η Προσφορά του Κλάδου       
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου                             
Κανάλια Διανομής                              
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων                            
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Αλλαντικών                              
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά  των Επιχειρήσεων                            
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Επιχειρήσεων                             
-Κερδοφορία                                   
-Αποδοτικότητα                                  
-Ρευστότητα             
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση                                 
-Δραστηριότητα                                  
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός                                 
Κατάταξη Παραγωγικών Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας       

Η Εγχώρια  Αγορά Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων      
Συνολική Εγχώρια Παραγωγή Αλλαντικών                              
Εγχώρια Παραγωγή Προϊόντων Κρέατος - Διάρθωση      
Εξωτερικό Εμπόριο – Εξέλιξη Εισαγωγών       
Εξωτερικό Εμπόριο – Εξέλιξη Εξαγωγών       
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας - Εμπορικό Ισοζύγιο       
Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών        
Διάθρωση της Αγοράς ανά Κατηγορία Προϊόντων       
Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών - Μερίδια Αγοράς                            
Εγχώρια Αγορά Κρεατοσκευασμάτων         

Η Ευρωπαϊκή Αγορά Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων      
Παραγωγή Αλλαντικών – Κρεατοσκευασμάτων στην Ε.Ε.                           
Εξωτερικό Εμπόριο Αλλαντικών - Κρεατοσκευασμάτων στην ΕΕ      
       
Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές        
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)       
SWOT Analysis         
Τάσεις και Προοπτικές         

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

 

 

Αναζήτηση
 
Η ICAP, είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved