Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΕΚΔΟΣΗ: 6
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Οκτώβριος 2018
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Νομοθετικό Πλαίσιο Κλάδου Φαρμακείων
1.4 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 1

2. Η Ζήτηση Για Προϊόντα Φαρμακείου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Φάρμακα
2.2 Δαπάνες Φαρμάκου και Υγείας
2.3 Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας
2.4 Δείκτες Τιμών Παραγωγής και Καταναλωτή των Φαρμακευτικών Προϊόντων
2.5 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Καλλυντικά και Βρεφικές Τροφές
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. H Προσφορά του Κλάδου των Φαρμακείων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου των Φαρμακείων
-Ηλεκτρονικά Φαρμακεία – eRetail Audit
3.2 Εφοδιαστική Αλυσίδα - Δίκτυο Διανομής Φαρμάκων
3.3 Γεωγραφική Κατανομή των Φαρμακείων στην Ελλάδα
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Δικτύων Φαρμακείων (αλυσίδες)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4. Η Αγορά του Κλάδου των Φαρμακείων
-Η Αγορά των Φαρμακείων
-Συνολικές Πωλήσεις Φαρμακείων
-Διάρθρωση των Συνολικών Πωλήσεων Φαρμακείων ανά Βασική Κατηγορία

5. Στοιχεία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Αγοράς
5.1 Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Φαρμάκου
5.2 Ευρωπαϊκή Αγορά Φαρμακείων
-Τα φαρμακεία στις ΗΠΑ
-Τα φαρμακεία στο Ηνωμένο Βασίλειο
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Συμπεράσματα - Προοπτικές του Κλάδου
6.1 Γενικά
-Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
6.2 Ανάλυση SWOT
6.3 Προοπτικές
Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Δ/νση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

ΠΙΝΑΚΕΣ

Π1.1 Βασική Νομοθεσία Φαρμακείων
Πίνακας 2.1 Συμμετοχή (%) των ηλικιακών ομάδων άνω των 65 ετών στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
Πίνακας 2.2 Δαπάνες για Φάρμακα και Υγεία (2010-2017)
Πίνακας 2.3 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (2007-2018)
Πίνακας 2.4 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Φαρμάκων (2007-2018)
Πίνακας 2.5 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2017)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τα είδη ατομικής φροντίδας (2005-2018)
Πίνακας 2.7 Αριθμός γεννήσεων στην Ελλάδα (2000-2017)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2015-2017)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2020-2050)
Π2.3 Συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας (2012-2016)
Π2.4 Χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας (2011-2016)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών, κατά κατηγορία περιοχής (2016)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2016)
Πίνακας 3.1 Ίδρυση Νέων Φαρμακείων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Ηλεκτρονικών Φαρμακείων (2015-2018)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη συνόλου φαρμακείων ανά διοικητική περιφέρεια και νομό (2009-2017)
Πίνακας 3.4 Εξέλιξη αναλογίας κατοίκων/φαρμακείο, ανά διοικητική περιφέρεια και νομό (2009-2017)
Πίνακας 3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Δικτύων Φαρμακείων
Π3.1 Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί Φαρμακείων (Φαρμακαποθήκες)
Π3.2 Ιδιωτικές Εταιρείες (Φαρμακαποθήκες)
Πίνακας 4.1 Μηνιαίες Πωλήσεις Φαρμάκων από Φαρμακεία (2006-2017)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη Συνολικών Πωλήσεων Φαρμακείων (2004-2018)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο Φαρμακευτικών/Καλλυντικών (2001-2018)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη πωλήσεων φαρμάκων σε αξία και ποσότητα (2008-2017)
Πίνακας 4.5 Διάρθρωση Συνολικών Πωλήσεων Φαρμακείων (2017)
Πίνακας 5.1 Ο Φαρμακευτικός Κλάδος στην Ευρώπη (2012 – 2017)
Πίνακας 5.2 Στοιχεία Φαρμακείων σε χώρες της Ευρώπης (2016-2017)
Πίνακας 5.3 Αλυσίδες Φαρμακείων στις ΗΠΑ (2017)
Πίνακας 5.4 Στατιστικά στοιχεία φαρμακείων στην Αγγλία (2010 – 2017)
Π5.1 Τα υψηλότερα σε πωλήσεις φάρμακα στην παγκόσμια αγορά (2016-2017)
Π5.2 Τα υψηλότερα σε πωλήσεις συνταγογραφούμενα φάρμακα στις ΗΠΑ (2017)
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη Φαρμακευτικής Δαπάνης (2010-2017)
Διάγραμμα 2.2 Συμμετοχή φορέων στη συνολική Δαπάνη Υγείας (2016)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή φαρμακείων ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή πωλήσεων ηλεκτρονικών φαρμακείων (2017)
Διάγραμμα 3.3 Εξέλιξη αριθμού φαρμακείων στην Ελλάδα (2004-2017)
Διάγραμμα 3.4 Ποσοστιαία κατανομή φαρμακείων ανά διοικητική περιφέρεια (2017)
Διάγραμμα 3.5 Γεωγραφική κατανομή φαρμακείων στην Ελλάδα (2017)
Διάγραμμα 3.6 Εξέλιξη αριθμού φαρμακείων-μελών σε οργανωμένα δίκτυα  (2012-2018)
Διάγραμμα 4.1 Συνολικές Πωλήσεις Φαρμάκων από Φαρμακεία (2005-2018)
Διάγραμμα 4.2 Συνολικές Πωλήσεις Φαρμακείων (2004-2018)
Διάγραμμα 4.3 Διάρθρωση Συνολικών Πωλήσεων των Φαρμακείων (2017)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη πωλήσεων φαρμάκων παγκοσμίως (2009-2021)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη πωλήσεων συνταγογραφούμενων φαρμάκων παγκοσμίως (2008-2022)
Διάγραμμα 5.3 Αριθμός Φαρμακείων σε χώρες της Ευρώπης (2017)

Αναζήτηση
 
Η ICAP, είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved