Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 13
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Απρίλιος 2019
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Η Τουριστική Βιομηχανία στην Ελλάδα – Το Τουριστικό Κύκλωμα
1.3 Moρφές Τουρισμού
1.4 Οι Παρεχόμενες Υπηρεσίες των Τουριστικών – Ταξιδιωτικών Γραφείων
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Τουριστικές Υπηρεσίες
2.1 Χαρακτηριστικά - Παράγοντες της Τουριστικής Ζήτησης
2.2 Στοιχεία και Χαρακτηριστικά Εισερχόμενου Τουρισμού
2.2.1 Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2.2 Διανυκτερεύσεις στα Τουριστικά Καταλύματα – Κατανομή Διανυκτερεύσεων και Πληρότητα
2.3 Μεγέθη και Χαρακτηριστικά Εσωτερικού – Εξερχόμενου Τουρισμού
2.3.1 Αποτελέσματα της «Έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών» της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2014-2017)
2.3.2 Αποτελέσματα της Έρευνας της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Εξερχόμενο Τουρισμό (2010-2017) 
2.4 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Τουριστικών Υπηρεσιών
3.1 Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.2  Στοιχεία Τουριστικών Επιχειρήσεων
3.2.1  Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.2.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.3.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου «Τουριστικές Επιχειρήσεις»
3.4 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.4.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου «Τουριστικές Επιχειρήσεις»

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εισερχόμενου Τουρισμού
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εταιρειών Εισερχόμενου Τουρισμού
-Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών Εισερχόμενου Τουρισμού σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
-Κατάταξη των Επιχειρήσεων Εισερχόμενου Τουρισμού Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
4.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εσωτερικού - Εξερχόμενου Τουρισμού
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εταιρειών Εσωτερικού – Εξερχόμενου Τουρισμού
-Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών Εσωτερικού - Εξερχόμενου Τουρισμού σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
-Κατάταξη των Επιχειρήσεων Εσωτερικού – Εξερχόμενου Τουρισμού Βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Η Αγορά των Υπηρεσιών Τουριστικών – Ταξιδιωτικών Γραφείων
5.1 Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
5.1.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Εισερχόμενου Τουρισμού
5.1.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Εσωτερικού Τουρισμού
5.1.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Εξερχόμενου Τουρισμού
5.2 Πρόβλεψη Συνολικής Αγοράς (2019-2021)
5.3  Μερίδια Αγοράς Τουριστικών Επιχειρήσεων – Βαθμός Συγκέντρωσης

6. Τουρισμός Υπαίθριων Δραστηριοτήτων
6.1 Θεσμικό Πλαίσιο
6.2 Ο Τουρισμός Περιπέτειας - Περιγραφή Υπαίθριων Δραστηριοτήτων
6.3 O Τουρισμός Υπαίθριων Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα
6.4 Η Εγχώρια Αγορά του Τουρισμού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων
6.5 O Τουρισμός Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Διεθνώς
6.6 Ζητήματα που Άπτονται του Τουρισμού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

7. Η Παγκόσμια Τουριστική Αγορά
7.1 Μεγέθη του Παγκόσμιου Τουρισμού
7.2 Οι Μεγαλύτερες Τουριστικές Επιχειρήσεις της Ευρώπης
7.3 Οι Νέες Τάσεις στον Διεθνή Τουρισμό
Παράρτημα Κεφαλαίου 7

8. Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
8.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο
8.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
-Γενικά
-Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του κλάδου
-Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές - Προτάσεις
Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

•Benchmarking Εταιρειών Εισερχόμενου Τουρισμού
•Benchmarking Εταιρειών Εσωτερικού - Εξερχόμενου Τουρισμού

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού (2017)
Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2010-2018)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά μέσο μεταφοράς (2017)
Πίνακας 2.3 Διανυκτερεύσεις και πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2010-2017)
Πίνακας 2.4 Αριθμός  τουριστών και ταξιδιών ημεδαπών (2014-2016)
Πίνακας 2.5 Εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ημεδαπών στο εξωτερικό (2010-2017)
Πίνακας 2.6 Μέση δαπάνη ανά ταξίδι στο εξωτερικό (2012-2017)
Πίνακας 2.7 Μέση διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό (2012-2017)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2010-2018)
Π2.3 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά μήνα (2017)
Π2.4 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2008-2018)
Π2.5 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών & ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2007-2017)
Π2.6 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική Περιφέρεια (2016-2017) Π2.7 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2012-2017)
Π2.8 Αριθμός τουριστών και ταξιδιών για προσωπικά ταξίδια ημεδαπών με 1 και περισσότερες διανυκτερεύσεις (2017)
Π2.9 Αριθμός τουριστών και ταξιδιών για ταξίδια ημεδαπών με 4 και περισσότερες διανυκτερεύσεις (2014-2016)
Π2.10 Κατανομή ταξιδιών ημεδαπών ανά πλήθος διανυκτερεύσεων (2015-2016)
Π2.11 Κατανομή ταξιδιών ημεδαπών ανά ηλικία (2015-2016)
Π2.12 Κατανομή ταξιδιών ημεδαπών ανά μέσο μεταφοράς (2015-2016)
Π2.13 Κατανομή ταξιδιών ημεδαπών ανά  είδος κράτησης (2015-2016)
Π2.14 Κατανομή ταξιδιών ημεδαπών ανά μήνα (2015-2016)
Π2.15 Ταξιδιωτική δαπάνη ταξιδιών ημεδαπών (2014-2017)
Π2.16 Εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατοίκων της χώρας στο εξωτερικό, κατά κύρια χώρα προορισμού (2012-2017)
Π2.17 Διανυκτερεύσεις κατοίκων στο εξωτερικό κατά χώρα προορισμού (2012-2017)
Π2.18 Ταξιδιωτικές πληρωμές κατά χώρα προορισμού (2012-2017)
Π2.19 Ταξιδιωτικές πληρωμές ανά λόγο ταξιδιού (2012-2017)
Π2.20 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ομαδικά ταξίδια (2016-2017)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσειων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2013-2018)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2017-2018)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου «Τουριστικές Επιχειρήσεις» (2018)
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2017-2018)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου «Τουριστικές Επιχειρήσεις» (2017-2018)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2013-2017)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AFEA TRAVEL & TOURISM Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας CRETAN HOLIDAYS Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GEM TRAVEL Γ. & Ε. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LUXURY TRAVEL DOMESTIC MANAGEMENT COMPANY Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEETING POINT HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας RHAPSODY TRAVEL Α.Τ.&Ξ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SIVA TRAVEL SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TOURGREECE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TUI HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ, Κ., ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΤΕΣΤΙΝΕΙΣΟΝ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΓΚΡΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΗΦΑΚΗΣ, ΑΝΤ., Α.Τ.Ε.Ξ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΡΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΡΑΒΕΛ ΣΕΝΤΕΡ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.24 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.25 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει Καθαρών Κερδών (2016-5017)
Πίνακας 4.26 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.27 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.28 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 4.29 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2013-2017)
Πίνακας 4.30 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2013-2017)
Πίνακας 4.31 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2013-2017)
Πίνακας 4.32 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2013-2017)
Πίνακας 4.33 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2013-2017)
Πίνακας 4.34 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.35 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2013-2017)
Πίνακας 4.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας COSMORAMA Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας E TRAVEL Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ERA Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.39 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G.S. ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GOLDAIR TOURISM Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.41 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.42 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HRG GREECE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.43 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MANESSIS TRAVEL Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.44 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NAVIGATOR Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.45 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SPECIAL TOURS - WHOLESALERS  Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.46 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΘΩΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.47 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.48 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΕΞΑΛ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.49 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΚΡΑΝΤ ΣΤΑΡ ΕΛΛΕΝΙΚ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.50 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΜ.ΤΙ.ΕΣ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.51 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΡΟΥΛΗ, ΑΦΟΙ, Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.52 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΙΝΤ ΙΣΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.53 Κατάταξη επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.54 Κατάταξη επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.55 Κατάταξη επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.56 Κατάταξη επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς υπηρεσιών τουριστικών – ταξιδιωτικών γραφείων (1994-2018)
Πίνακας 5.2 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών εισερχόμενου οργανωμένου τουρισμού (1994-2018)
Πίνακας 5.3 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών εσωτερικού οργανωμένου τουρισμού (1994-2018)
Πίνακας 5.4 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών εξερχόμενου οργανωμένου τουρισμού (1994-2018)
Πίνακας 5.5 Μερίδια επιχειρήσεων επί της συνολικής αξίας της αγοράς (2017-2018)
Πίνακας 5.6 Συντελεστής συγκέντρωσης στο σύνολο της αγοράς των τουριστικών γραφείων (2017)
Πίνακας 5.7 Μερίδια επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2017-2018)
Πίνακας 5.8 Μερίδια επιχειρήσεων εσωτερικού - εξερχόμενου τουρισμού (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Δημοφιλείς ελληνικοί προορισμοί για υπαίθριες δραστηριότητες
Πίνακας 6.2 Οι 10 πρώτες χώρες στον κόσμο στον τουρισμό περιπέτειας (2017)
Πίνακας 7.1 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις (1970-2019)
Πίνακας 7.2 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις και έσοδα ανά κύριο προορισμό (2018,2017)
Πίνακας 7.3 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές αφίξεις (2017)
Πίνακας 7.4 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές εισπράξεις (2017)
Πίνακας 7.5 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές πληρωμές (2017)
Π7.1 Αριθμός ταξιδιωτικών γραφείων στην Ευρώπη (2014-2016)
Π7.2 Αριθμός απασχολούμενων σε τουριστικά γραφεία της Ευρώπης (2014-2016)
Π7.3 Κύκλος εργασιών τουριστικών γραφείων της Ευρώπης (2010-2014) 
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη τουριστικών αφίξεων (2010-2017)
Διάγραμμα 2.2 Διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα (2010-2017)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη ταξιδιωτικής κίνησης ημεδαπών στο εξωτερικό (2010-2017)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2013-2017)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2013-2017)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2013-2017)
Διάγραμμα 4.4 Αριθμός επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία τους  (2016-2017)
Διάγραμμα 4.5 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων εσωτερικού - εξερχόμενου τουρισμού
(2013-2017)
Διάγραμμα 4.6 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων εσωτερικού - εξερχόμενου  τουρισμού  (2013-2017)
Διάγραμμα 4.7 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων εσωτερικού - εξερχόμενου τουρισμού (2013-2017)
Διάγραμμα 4.8 Αριθμός επιχειρήσεων εσωτερικού - εξερχόμενου τουρισμού με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2016-2017)

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved