Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Servicing & Receivables Management
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 18
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σεπτέμβριος 2019
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Περιγραφή Προϊόντων
1.3Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4Θεσμικό Πλαίσιο
1.5Ανακύκλωση Λιπαντικών και Προστασία Περιβάλλοντος

2.Η Ζήτηση Λιπαντικών
2.1Χαρακτηριστικά της Ζήτησης για Λιπαντικά Οχημάτων
2.2Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Λιπαντικά Οχημάτων
2.2.1Στόλος Κυκλοφορούντων Οχημάτων
2.2.2Άλλοι Παράγοντες
2.3Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Λιπαντικά Ναυτιλίας
2.5Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Λιπαντικά Αεροπορίας
2.6Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Λιπαντικά Βιομηχανίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3.Η Προσφορά του Κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.3Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής – Εισαγωγής Λιπαντικών
3.4Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία “Προϊόντα Πετρελαίου & Άνθρακα’’ και Εμπόριο “Καύσιμα - Λιπαντικά – Υγραέρια’’
3.6Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Λιπαντικών
3.6.3Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία “Προϊόντα Πετρελαίου και Άνθρακα’’ και Εμπόριο “Καύσιμα – Λιπαντικά – Υγραέρια’’

4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Λιπαντικών (2013-2017)
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
4.2Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
4.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.4Κατάταξη Επιχειρήσεων βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
4.5Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Λιπαντικών (2014-2018)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5.Η Εγχώρια Αγορά Λιπαντικών
5.1Εγχώρια Αγορά Λιπαντικών Οχημάτων
5.1.1Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Λιπαντικών Οχημάτων
5.1.2Πρόβλεψη Αγοράς
5.1.3Διάρθρωση της Εγχώριας Αγοράς Λιπαντικών Οχημάτων
5.2Εγχώρια Αγορά Λιπαντικών Βιομηχανίας
5.3Εγχώρια Αγορά Λιπαντικών Ναυτιλίας
5.4Στοιχεία για την Εγχώρια Αγορά Λιπαντικών Αεροπορίας
5.5Εξωτερικό Εμπόριο Λιπαντικών
5.5.1Εισαγωγές Λιπαντικών – Χώρες Προέλευσης
5.5.2Εξαγωγές Λιπαντικών - Χώρες Προορισμού
5.5.3Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Λιπαντικών
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Συμπεράσματα – Προοπτικές
7.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – SWOT Ανάλυση
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2Ανάλυση SWOT
7.3Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Αξιοποιητές ΑΛΕ
Πίνακας 1.2 Αποτελέσματα λειτουργίας ΣΕΔ ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε. (2008-2017)
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή λιπαντικών και ανταλλακτικών αυτοκινήτου (2007-2019 Α’ 5μηνο)
Πίνακας 2.2 Μέση μηνιαία δαπάνη για λιπαντικά οχημάτων ανά κατηγορία περιοχής (2015 - 2017)
Πίνακας 2.3 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής (2007 - 2019*)
Π2.1 Οχήματα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2008 - 2018/ τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2008-2018)
Π2.3 Μεταχειρισμένα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2008-2018)
Π2.4 Συγκριτικές μηνιαίες ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (2013-2018)
Π2.5 Θαλάσσιες μεταφορές – κυκλοφορία πλοίων στους λιμένες της Ελλάδος (Τριμηνιαία στοιχεία, 2016-2018)
Π2.6 Κίνηση εσωτερικού και εξωτερικού στο σύνολο των αερολιμένων της Ελλάδος (2010-2019)
Π2.7 Κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (2010-2019)
Π2.8 Δείκτες βιομηχανικής παραγωγής ανά κλάδο (2011-2018)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων του Κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων λιπαντικών (2013-2018)
Πίνακας 3.3 Εκτιμώμενες πωλήσεις λιπαντικών (2017-2018)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική ικανότητα των κλάδων: Βιομηχανία “Προϊόντα πετρελαίου & άνθρακα” και Εμπόριο “Καύσιμα - λιπαντικά – υγραέρια” (2019)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2019 - 2018)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των λιπαντικών (2019 - 2018)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική συμπεριφορά των κλάδων: Βιομηχανία “Προϊόντα πετρελαίου & άνθρακα’’ και Εμπόριο “Καύσιμα - λιπαντικά – υγραέρια’’ (2019-2018)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων λιπαντικών (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων λιπαντικών (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων λιπαντικών (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων λιπαντικών (2013 – 2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων λιπαντικών (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων λιπαντικών (2013-2017)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακες 4.8 - 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει μικτών κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 4.22 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων λιπαντικών (2014-2018)
Πίνακας 4.23 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων λιπαντικών (2014-2018)
Πίνακας 4.24 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων λιπαντικών (2014-2018)
Πίνακας 4.25 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων λιπαντικών (2014 – 2018)
Πίνακας 4.26 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων λιπαντικών (2014-2018)
Πίνακας 4.27 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων λιπαντικών (2017-2018, σε €)
Πίνακας 4.28 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει μικτών κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.29 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.30 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 4.31 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 4.32 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς λιπαντικών οχημάτων (1994-2019)
Πίνακας 5.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς λιπαντικών οχημάτων ανά κατηγορία (2011-2019)
Πίνακας 5.3 Αξία της εγχώριας αγοράς λιπαντικών οχημάτων (2009-2019)
Πίνακας 5.4 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά λιπαντικών οχημάτων (2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά λιπαντικών οχημάτων (2018)
Πίνακας 5.6 Μέγεθος εγχώριας αγοράς λιπαντικών βιομηχανίας (2010-2019)
Πίνακας 5.7 Αξία της εγχώριας αγοράς λιπαντικών βιομηχανίας (2010-2019)
Πίνακας 5.8 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά λιπαντικών βιομηχανίας (2018)
Πίνακας 5.9 Μέγεθος εγχώριας αγοράς λιπαντικών ναυτιλίας (2010-2019)
Πίνακας 5.10 Αξία της εγχώριας αγοράς λιπαντικών ναυτιλίας (2010-2019)
Πίνακας 5.11 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά λιπαντικών ναυτιλίας (2018)
Πίνακας 5.12 Κατηγορίες λιπαντικών, σύμφωνα με την κωδικοποίηση Intrastat
Πίνακας 5.13 Εισαγωγές λιπαντικών ανά κατηγορία (2014-2018)
Πίνακας 5.14 Εξαγωγές λιπαντικών ανά κατηγορία (2014-2018)
Πίνακας 5.15 Εμπορικό ισοζύγιο λιπαντικών και δείκτης Balassa (2014-2018)
Π5.1 Εισαγωγές λιπαντικών ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.2 Εξαγωγές λιπαντικών κατά χώρα προορισμού (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Ακαθάριστη κατανάλωση λιπαντικών ανά χώρα της Ε.Ε. (2013-2017)
Π6.1 Εισαγωγές λιπαντικών στις χώρες της ΕΕ-28 (2007-2016)
Π6.2 Εξαγωγές λιπαντικών από τις χώρες της ΕΕ-28 (2007-2016)
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤA

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων (2013-2018)
Διάγραμμα 2.2 Διάρθρωση του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων ανά τύπο οχήματος (2018)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη της κατανάλωσης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης (2008-2018)
Διάγραμμα 2.4 Αφίξεις πλοίων στους λιμένες της Ελλάδος (στοιχεία ανά τρίμηνο, 2016-2018)
Διάγραμμα 2.5 Κίνηση αεροσκαφών στην Ελλάδα (2010-2018)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.4 Βελτίωση/ Επιδείνωση κερδοφορίας επιχειρήσεων  του κλάδου (2017/2016)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς λιπαντικών οχημάτων (2009-2019)
Διάγραμμα 5.2 Πρόβλεψη της εξέλιξης της εγχώριας αγοράς λιπαντικών οχημάτων (2019-2022)
Διάγραμμα 5.3 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς λιπαντικών οχημάτων ανά κατηγορία (2013-2019)
Διάγραμμα 5.4 Κατανομή της κατανάλωσης λιπαντικών ανά κανάλι διανομής (2018)
Διάγραμμα 5.5 Κατανομή της εγχώριας αγοράς λιπαντικών βιομηχανίας ανά κανάλι διάθεσης (2018)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση του όγκου των εισαγωγών λιπαντικών ανά κατηγορία (2018)
Διάγραμμα 5.7 Διάρθρωση της αξίας των εξαγωγών λιπαντικών ανά κατηγορία (2018)
Διάγραμμα 6.1 Μέγεθος της παγκόσμιας ζήτησης λιπαντικών (2009-2018)
Διάγραμμα 6.2 Παραγωγή, κατανάλωση και εξωτερικό εμπόριο λιπαντικών των Η.Π.Α. (2009-2018)
Διάγραμμα 6.3 Εμπορικό ισοζύγιο λιπαντικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2007-2016)

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2020 ICAP. All rights reserved