Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
People Solutions
Training Solutions
Executive Search & Selection
Recruitment Solutions
Human Capital Consulting
Employment Solutions
Διεθνείς Συνεργασίες
Contact Center
Receivables Management
CUT-E
Εκτύπωση    Αποστολή

Η εταιρεία cut-e  έχει αναπτύξει διάφορα είδη τεστ ικανοτήτων συμπληρώνοντας το χαρτοφυλάκιο της με ερωτηματολόγιο προσωπικότητας και κινήτρων.

Τα τεστ ικανοτήτων χωρίζονται στις κατηγορίες: γλωσσικές ικανότητες (πχ τεστ γλωσσικού συλλογισμού), αριθμητικές ικανότητες (πχ τεστ αριθμητικού συλλογισμού), ικανότητες αφαιρετικής σκέψης (πχ λογικός συλλογισμός), ειδικές γνωστικές ικανότητες (πχ αντίληψη χώρου) και γνώσεις/ δεξιότητες (πχ τεστ αγγλικής γλώσσας).

Χρησιμοποιεί τη μέθοδο adalloc, έτσι ώστε να μειώνεται η πιθανότητα αντιγραφής και απομνημόνευσης, παρέχοντας υψηλή ασφάλεια για θέματα παραποίησης.

Κυρίως χρησιμοποιείται για θέσεις entry level, καθώς σε αυτό το επίπεδο όπου τα άτομα εισέρχονται σε έναν οργανισμό είναι σημαντικό να αξιολογηθούν οι ικανότητες τους.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως για επιλογή, αλλά και σε περιπτώσεις ανάπτυξης, όπως και επαγγελματικού προσανατολισμού.

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
γλωσσικός συλλογισμός
• κατανόηση οδηγιών

Ενδεικτική έκθεση αποτελεσμάτων
Τεστ γλωσσικού συλλογισμού


ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
αριθμητικός συλλογισμός
• εκτέλεση αριθμητικών πράξεων

Ενδεικτική έκθεση αποτελεσμάτων
Τεστ αριθμητικού συλλογισμού


ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ – ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
παραγωγικός συλλογισμός 
επαγωγικός συλλογισμός 
λογικός συλλογισμός

Ενδεικτική έκθεση αποτελεσμάτων
Τεστ επαγωγικού συλλογισμού


ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
δημιουργικότητα
• ταχύτητα αντίδρασης
• ικανότητα συγκέντρωσης
• απομνημόνευση προσώπων
αντίληψη χώρου
• ικανότητα επόπτευσης
• συντονισμός ματιών-χεριών
• αντίληψη και προσανατολισμός
διαχείριση πληροφοριών – λήψη αποφάσεων 
• βραχυπρόθεσμη μνήμη
• multitasking

Ενδεικτική έκθεση αποτελεσμάτων
Τεστ δημιουργικότητας
Τεστ διαχείρισης πληροφοριών – λήψης αποφάσεων


ΓΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
τεστ αγγλικών 
• τεστ γερμανικών
μηχανική-τεχνική αντίληψη 
• μαθηματικοί  υπολογισμοί (μέθοδος τριών, υπολογισμός εκατοστιαίων μονάδων, υπολογισμός εμβαδού και χώρου)

Ενδεικτική έκθεση αποτελεσμάτων
Τεστ Αγγλικών


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Shapes
• Squares-Τεστ ακεραιότητας

Ενδεικτικές εκθέσεις αποτελεσμάτων
shapes report
shapes sales cycle report
squares report

ΚΙΝΗΤΡΑ

Views

Ενδεικτική έκθεση αποτελεσμάτων
Views report

Αναζήτηση
 

Human Capital Consulting
Γαλήνη Ηλιοπούλου
Τηλ: 210 7200 140
Email: giliopoulou@icap.gr

 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved