Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Marketing Intelligence online Tools
Marketing Data
Marketing Lists
Email Marketing
Digital Solutions
Επιχειρηματικές Εκδόσεις
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Ελληνικές Εταιρείες
Εκτύπωση    Αποστολή

Η ICAP σας παρέχει τη δυνατότητα εξεύρεσης νέων πελατών: 

  • Η premium αναζήτηση του www.findbiz.gr με την χρήση κριτηρίων σας δίνει πρόσβαση σε μια βάση  170.000 περίπου εταιρειών και σε ένα πλήθος προκαθορισμένων διαθέσιμων στοιχείων. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονικά αρχεία excel.

Μέσα από τον ηλεκτρονικό οδηγό της ICAP www.findbiz.gr έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε έγκυρες, στοχευµένες και αξιολογηµένες λίστες επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Για πιο σύνθετες ανάγκες, έχετε επίσης στη διάθεσή σας ένα πλήθος από στοιχεία ώστε να δηµιουργήσετε µια εξατοµικευµένη βάση δεδοµένων που απαντά απόλυτα στις δικές σας προδιαγραφές για τη γρήγορη και αποτελεσµατική προώθηση του µηνύµατός σας.

  • Δημιουργία ατομικής βάσης δεδομένων με εταιρείες, σύμφωνα με τις δικές σας προδιαγραφές (κριτήρια αναζήτησης και πεδία εμφάνισης).

Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα σε έντυπη λίστα, αυτοκόλλητες ετικέτες και ηλεκτρονικά αρχεία (excel, access, ASCII) σε δύο εκδόσεις:

Βασική Έκδοση
Επωνυμία
Στοιχεία Διεύθυνσης
Τομέας Δραστηριότητας
Τηλέφωνο
Fax
Όνομα Εκπροσώπου

Εμπλουτισμένη Έκδοση
Στοιχεία Βασικής Έκδοσης
Νομική Μορφή
Κύκλος Εργασιών
Αριθμός Προσωπικού
Έτος Ίδρυσης
Ένδειξη Εισαγωγών - Εξαγωγών

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αναλυτικότερης πληροφόρησης με στοιχεία που εσείς επιλέγετε, όπως ίδια κεφάλαια, κέρδη, πάγια, χώρες εισαγωγών, αντιπροσωπείες κ.ά.

Αναζήτηση
 
Η ICAP είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) και από την ESMA ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency)

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved