Ο Όμιλος | ICAP group of companies
 

Ο Όμιλος

Ο όμιλος εταιρειών ICAP CRIF (πρώην όμιλος εταιριών ICAP*), με 58 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην Ελλάδα, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Κύπρο, κατέχει ηγετική θέση στην αγορά Πιστωτικού Κινδύνου & Επιχειρηματικών Πληροφοριακών Λύσεων, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

 

O όμιλος εταιρειών ICAP CRIF διαθέτει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων “Credit Risk & Business Information Solutions” που ομαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες: Business Information & Credit Risk Services, Ratings & Analytics Services, Marketing & Sales Solutions, Consulting Services & Technology Solutions, Risk Training Institute.

 

Σκοπός: Οικοδομούμε τη βιωσιμότητα και την ευημερία του Ομίλου μας και διαμορφώνουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας και τις κοινότητές μας.

 

Αποστολή: Παρέχουμε επιχειρηματικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, σε ένα ευρύ φάσμα αγορών, στις οποίες επιλέγουμε να ανταγωνιστούμε, στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.

 

Όραμα: Θέλουμε να είμαστε η πιο επιτυχημένη εταιρεία παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών και η πρώτη επιλογή των πελατών, μέσω καινοτόμων λύσεων και διαφοροποίησης.

 

Brand Proposition: Θέλουμε να αναγνωριστούμε ως ο επιχειρηματικός συνεργάτης της επιλογής μας, ο οποίος προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διαφοροποιημένων επιχειρηματικών υπηρεσιών με υψηλή ποιότητα, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα και παρέχει βελτιωμένη εμπειρία στον πελάτη.

 

*Στις 23 Δεκεμβριου του 2021, η ICAP εξαγοράστηκε από την CRIF, έναν κορυφαίο παγκόσμιο οργανισμό.

Cookies Settings