Υπηρεσίες Συμμόρφωσης | ICAP group of companies
 

Υπηρεσίες Συμμόρφωσης

GDPR & e-DPO

Η ICAP παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR ή ΓΚΠΠΔ), συνδυάζοντας συμβούλους με εκτεταμένη εμπειρία γύρω από την προστασία των δεδομένων με νομικούς συμβούλους με εξειδίκευση στο αντικείμενο. Εκτός από τη μελέτη συμμόρφωσης με το κανονισμό, προσφέρουμε και λύση DPO outsource για τις εταιρείες εκείνες που επιθυμούν να αναθέσουν το ρόλο αυτό σε μια ομάδα συμβούλων με την απαραίτητη εμπειρία. Βασική επιδίωξη είναι  η παροχή καθοδήγησης προς τη διαρκή συμμόρφωση αλλά και την έγκαιρη αντιμετώπιση των θεμάτων, που μπορεί να προκύψουν στη λειτουργία της επιχείρησης και αφορούν στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

Περισσότερα

Για εμάς στην ICAP ο ΓΚΠΠΔ δεν είναι μια άσκηση που κάνει η εταιρεία μία φορά, αλλά μία διαρκής προσπάθεια για την διασφάλιση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που ορίζει η εποπτική αρχή.

Λύσεις και υπηρεσίες ρυθμιστικής τεχνολογίας (RegTech)

Με την εξέλιξη της οικονομίας δημιουργούνται σύνθετα σχήματα εταιρικών σχημάτων, τα δεδομένα των συναλλαγών αυξάνονται ενώ παράλληλα με μεγάλη ταχύτητα εισάγονται νέοι κανόνες κανονιστικής συμμόρφωσης και τάξης στην αγορά. Με την πολυπλοκότητα και ταχύτητα εξέλιξης που διαμορφώνεται  οι παραδοσιακές μέθοδοι συμμόρφωσης αδυνατούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην πρόκληση αυτή. Όλο και περισσότερο διαφαίνεται η ανάγκη χρήσης έξυπνων εργαλείων λογισμικού και ευφυή εργαλεία για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών.

Περισσότερα

Εργαλεία που μπορούν να διαχειριστούν κάθε είδους πληροφορία και με έξυπνους αλγορίθμους και επιχειρηματική ευφυΐα να φροντίζουν να αναδεικνύουν πιθανούς κινδύνους και παραβάσεις των κανονισμών.

Οι σύμβουλοι της ICAP παρέχουν τόσο τις υπηρεσίες όσο και τις τεχνολογικές λύσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών και υπηρεσιών εκείνων που βοηθούν τους οργανισμούς σε βασικούς τομείς συμμόρφωσης και την αποφυγή κινδύνου σε θέματα AML, KYC, MiFID II, Βασιλεία ΙΙΙ και PSD2.

Υπηρεσίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης ICAP

Αναγνωρίζοντας τον κυρίαρχο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Εταιρική Συμμόρφωση, η Comply.Data (μέλος του ομίλου ICAP) έχει δημιουργήσει ένα δομημένο πλαίσιο Compliance-as-a-Service (CaaS) υπηρεσιών, βασισμένο αφενός στη μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευση των στελεχών της αλλά, και στις δυνατότητες της τεχνολογικής υποδομής ICAP Compliance Officer, που υποστηρίζει και αυτοματοποιεί όλες τις εταιρικές λειτουργίες. Πιο συγκεκριμένα, ο συνδυασμός των απεριόριστων δυνατοτήτων του συστήματος και η εξειδικευμένη ομάδα στελεχών που υποστηρίζει και συμβουλεύει σε 24/7 βάση, προσφέρει όλα τα οφέλη και πλεονεκτήματα πλήρους εφαρμογής και παρακολούθησης κάθε Εταιρικής Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Cookies Settings