Human Capital Consulting

Η ICAP προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών που υποστηρίζουν την ανέλιξη κάθε επιχείρησης στα επίπεδα του Εργοδότη Επιλογής (Employer of Choice), ο οποίος προσελκύει τα στελέχη και τους νέους εργαζόμενους που επιθυμεί, επιβραβεύει ανάλογα με την συνεισφορά του κάθε υπαλλήλου, καλλιεργεί ένα κλίμα ελεύθερης επικοινωνίας, παρακίνησης, επιβράβευσης και συνεργασίας, και με αυτόν τον τρόπο αυξάνει την αποδοτικότητα όλης της επιχείρησης.

 

Έχουμε αναπτύξει μεθοδολογίες που συνδυάζουν τη βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, με την τεχνογνωσία που προέρχεται από τα άρτια καταρτισμένα στελέχη της και τους παγκόσμιας εμβέλειας στρατηγικούς της συνεργάτες, την Hogan Assessments, την Aon Assessments και την Meta Profiling.

 

Αναλυτικά προσφέρονται λύσεις στις παρακάτω περιοχές:

Hogan Certification Workshop

Αξιολογήστε την προσωπικότητα, τις αξίες και τη συμπεριφορά αξιοποιώντας επιστημονικά εργαλεία, η αποτελεσματικότητα των οποίων τεκμηριώνεται από μελέτες των τελευταίων 30 ετών. Μέσα από case studies, θα βοηθηθείτε αποτελεσματικά και άμεσα στο να ερμηνεύετε την προσωπικότητα των στελεχών σας και να παρέχετε ανατροφοδότηση σε δύσκολα θέματα συμπεριφορών, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της Hogan.

 

Το HOGAN CERTIFICATION LEVEL 1 είναι το πρόγραμμα πιστοποίησης που απαιτείται για τη χρήση των ερωτηματολογίων της HOGAN. Το πρόγραμμα αυτό εκπαιδεύει τους επαγγελματίες στη χρήση & ερμηνεία των 3 ερωτηματολογίων προσωπικότητας που αποτελούν την κορυφαία επιλογή παγκοσμίως.

 

Δείτε παρακάτω τα Ερωτηματολόγια Προσωπικότητας της Hogan

 

Οι γνώσεις και οι πληροφορίες που θα αποκτήσετε κατά τη διάρκεια του διήμερου σεμιναρίου θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε την ανθρώπινη φύση, την ηγεσία και την απόδοση στην εργασία. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πάνω από 200 Έλληνες επαγγελματίες στο χώρο του HR, καθώς και τα 2/3 των εταιρειών που περιλαμβάνονται στη λίστα των FORTUNE 100 είναι πιστοποιημένοι στα εργαλεία της HOGAN.

 • Σε ποιούς απευθύνεται Στελέχη κάθε επιπέδου στο χώρο του HR Επαγγελματίες που ασχολούνται με την Εκπαίδευση & Ανάπτυξη και την Διαχείριση Ταλέντου Εργασιακοί ψυχολόγοι Executive coaches Εσωτερικοί και εξωτερικοί σύμβουλοι
  Κύριες εφαρμογές των Εργαλείων της Hogan Επιλογή εργαζομένων Εντοπισμός & ανάπτυξη HiPos
  Ανάπτυξη ηγεσίας Executive coaching
  Προγραμματισμός διαδοχής
  Ανάπτυξη ομάδας Οργανωτική ανάλυση
  Στόχοι του Προγράμματος Θα μάθετε πώς να ερμηνεύετε και να εφαρμόζετε το HPI, HDS και MVPI Θα γίνετε κοινωνοί της μοναδικής φιλοσοφίας της HOGAN που αφορά την αξιολόγηση και θα αντιληφθείτε τη σπουδαιότητα της χρήσης ψυχομετρικών εργαλείων Θα είστε σε θέση να παρέχετε ανατροφοδότηση για τα ερωτηματολόγια προσωπικότητας και να συμβάλλετε στην ανάπτυξη των ατόμων
  Τα οφέλη τη Πιστοποίησης Θα λάβετε Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την HOGAN και θα εγγραφείτε στους διεθνείς καταλόγους της Θα κατανοήσετε τις εφαρμογές των αξιολογήσεων για να είστε σε θέση να επιλέξετε τα κατάλληλα εργαλεία για κάθε περίσταση Το HOGAN Certification Level 1 είναι εγκεκριμένο για CE credits για τους οργανισμούς SHRM, ICF, APA & HRCI και οι ώρες του σεμιναρίου μπορούν να καταγραφούν ως ώρες συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης για την προσωπική σας διαπίστευση.
  Εισηγητές Κώστας Ζούλιας, Director, Human Capital Consulting
  Γαλήνη Ηλιοπούλου, Senior Manager, Human Capital Consulting

Πώς να επιλέγετε τους Καλύτερους

Ένα εργαστήριο  αποκωδικοποιεί τις διαδικασίες, τις τεχνικές, τις πρακτικές και τα εργαλεία επιλογής και θα σας βοηθήσει να επιλέγετε τους καλύτερους, κάθε φορά. Μπορεί να τρέξει και ως ενδοεπιχειρησιακό με εξατομικευμένα case studies.

Profession Manager ©

Απευθύνεται σε νέους  Managers που πρόσφατα έχουν αναλάβει ομάδες  αλλά και εμπειρότερα Στελέχη που θέλουν να  επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα διοίκησης ομάδων.

 

Στο τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει βασικές τεχνικές ηγεσίας για να μπορούν να διεξάγουν αποτελεσματικά ουσιαστικές, επιδραστικές, συζητήσεις με τους υφισταμένους τους. Πιο συγκεκριμένα θα μπορούν να:

 

 • Καταλάβουν  τον ρόλο τους στην δημιουργία και την ανάπτυξη ομάδων υψηλής απόδοσης.
 • Εντοπίσουν διαφορετικά στυλ διοίκησης και να καταλάβουν με ποιο τρόπο μπορούν να προσαρμόσουν το δικό τους στυλ σε κάθε μέλος της ομάδας τους.
 • Εφαρμόσουν τις βασικές αρχές  της αποτελεσματικής επικοινωνίας και να προσφέρουν ουσιαστική ανατροφοδότηση.
 • Θέτουν και να παρακολουθούν  SMART, ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους προκειμένου να επιτυγχάνουν αποτελέσματα.
 • Διεξάγουν με θάρρος δύσκολες συζητήσεις  με συναδέλφους προκειμένου να βελτιώσουν την κακή απόδοση.
 • Αναδείξουν ταλέντα μέσα από την ομάδα και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες  ώστε να απελευθερώσουν  τη δυναμική τους.

 

Στο τέλος του σεμιναρίου δίνεται πιστοποίηση παρακολούθησης.

Το σεμινάριο διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα, (μπορεί να διεξαχθεί και στα Αγγλικά) με υλικό που έχει σχεδιαστεί στην Αγγλική γλώσσα.

 

Ενδεικτική Αντζέντα

 • Η έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας
 • Το μοντέλο “Situational Leadership” και τα διάφορα στυλ διοίκησης
 • Η σημαντικότητα θέσπισης ισχυρής επίδρασης (powerful questions) σε συζητήσεις που παίρνει την πρωτοβουλία ο ηγέτης με ένα μέλος της ομάδας του για να ενισχύσει την επικοινωνία και να χτίσει σχέση Εμπιστοσύνης
 • Η σημασία της παροχής εποικοδομητικής ανατροφοδότησης στα στελέχη που να έχει επίδραση σε σχέση με SMART στόχους
 •  H σημαντικότητα διεξαγωγής συζητήσεων που απαιτούν θάρρος (courageous conversations) και βέλτιστες πρακτικές
 • Το” ξεκλείδωμα” της δυναμικής των μελών μιας ομάδας –
 • Ο σχεδιασμός ενός επιτυχημένου πλάνου ανάπτυξης που ξεκλειδώνει την δυναμική των ανθρώπων, αξιοποιώντας το μοντέλο των σταδίων μάθησης και την παροχή ανατροφοδότησης

 

Εκπαιδευτής:  

Μαρία Κοκκίνου, Manager, Human Capital Consulting

Profession Leader ©

Απευθύνεται σε Senior Managers που θέλουν να  αναβαθμίσουν τη γνώση τους σε θέματα ηγεσίας, και στηριγμένοι στο όραμα και τις αξίες τους, να μεγιστοποιήσουν την επίδραση που ασκούν ως ηγέτες, προκειμένου να αναπτύσσουν ομάδες υψηλής απόδοσης, καλλιεργώντας περιβάλλον γνώσης και κλίμα που εμπνέει τη συνεισφορά και τη δέσμευση.

 

Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αισθάνονται ικανοί ως Ηγέτες να ηγηθούν αποτελεσματικά μιας ομάδας με όραμα και αξίες και να διαχειριστούν οποιαδήποτε διαδικασία αλλαγής. Πιο συγκεκριμένα θα μπορούν να:

 • Αποκτήσουν αυτογνωσία σε ότι αφορά τις  προσωπικές τους αξίες, το στυλ διοίκησης και πιθανά τις αναποτελεσματικές συμπεριφορές τους.
 • Χτίσουν ένα όραμα  που εμπνέει και να το μοιραστούν με διαφορετικά ακροατήρια, μέσα από μεθοδολογίες story telling.
 • Αναπτύξουν ικανότητες οργανωτικού σχεδιασμού που θα βοηθήσει να δημιουργηθούν εντός της επιχείρησης δεξιότητες ευθυγραμμισμένες με τη στρατηγική της.
 • Αναγνωρίζουν τις παγίδες που εξουδετερώνουν μια ομάδα και να μάθουν πως να διαχειρίζονται αποπροσανατολισμένες ή δυσλειτουργικές ομάδες.
 • Εξερευνήσουν πως θα εμφυσήσουν στον οργανισμό μια κουλτούρα απόδοσης που κεφαλαιοποιεί τη συλλογική ευφυΐα.

 

Απαιτείται προεργασία από τους συμμετέχοντες διάρκειας 120’.

Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος δίνεται πιστοποίηση παρακολούθησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα, (μπορεί να διεξαχθεί και στα Αγγλικά) με υλικό που έχει σχεδιαστεί στην Αγγλική γλώσσα.

 

Ενδεικτική Ατζέντα

 • Ορισμός Οράματος και η διαφοροποίησή του από την αποστολή ενός οργανισμού
 • Εισαγωγή στα ψυχομετρικά εργαλεία της Hogan Assessments και η σύνδεση μεταξύ της προσωπικότητας των ηγετών και του καθορισμού και υλοποίησης ενός οράματος
 • Τα στυλ Ηγεσίας και τα συζήτηση για τα ατομικά ψυχομετρικά προφίλ των συμμετεχόντων
 • Η τεχνική Storytelling και βέλτιστες πρακτικές στο χτίσιμο ενός οράματος
 • Ορισμός και δομή του Σχεδιασμού του “Organizational Design” και αναφορά σε μοντέλα οργάνωσης και σε πρακτικές και δεξιότητες Ηγεσίας).
 • Διαχείριση των δυσλειτουργικών ομάδων και εστίαση σε συμπεριφορές που μας εκτροχιάζουν (derailers) μέσα από σχετικό ψυχομετρικό εργαλείο
 • Σχεδιασμός ενός πλάνου δράσεις με γρήγορες νίκες
 • Η σημαντικότητα των ατομικών και ομαδικών κινήτρων και αξιών
 • Τι σημαίνει περιβάλλον μάθησης και πως δημιουργείται μια κουλτούρα μάθησης (learning culture).
 • Η επίδραση της συλλογικής ευφυίας (collective intelligence) και βέλτιστες πρακτικές αξιοποίησης της   συλλογικής ευφυίας για την εξασφάλιση ομάδων υψηλής απόδοσης.
 • Τρόποι υλοποίησης Πλάνου Ηγεσίας

 

Εκπαιδευτές: 
Κώστας Ζούλιας, Director, Human Capital Consulting
Μαρία Κοκκίνου, Manager, Human Capital Consulting

Team Ignition

To Team Ignition είναι μια επιτυχημένη μεθοδολογία που εστιάζει στην ενίσχυση της συνοχής της ομάδας και του ρόλου του ηγέτη μέσα σε αυτήν για την αποτελεσματικότερη επίτευξη του ομαδικού στόχου και των στόχων της εταιρίας.

 

Στηρίζεται σε ένα αξιόπιστο μοντέλο ανάλυσης των παραγόντων της ομάδας που χρειάζονται παρέμβαση και  σε πραγματικές συνθήκες, χτίζει τη συνοχή της ομάδας με μεγάλη ποικιλία παρεμβάσεων, προσεγγίζοντας τόσο την πλευρά  των μελών της ομάδας όσο και του ηγέτη.

 

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει:

 • Ένα έγκυρο on -line διαγνωστικό μέσο το Team Assessment Survey (TAS) που στηρίζεται στο παγκόσμιο best seller βιβλίο “Rocket Model” και μετρά  8 παράγοντες που επιδρούν  στην αποτελεσματικότητα της ομάδας (Context- Mission-Talent-Norms-Buy-in-Resources-Courage-Results)
 • 40 δραστηριότητες που επεμβαίνουν στους 8 αυτούς παράγοντες, από τις οποίες μπορεί κανείς να επιλέξει, ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας.
 • Διαδραστικά εργαστήρια και ατομικό coaching για την υποστήριξη της ομάδας και των μελών της.
 • Εκπαιδευμένους Συμβούλους που υποστηρίζουν την εφαρμογή της μεθοδολογίας

Τα εμφανή αποτελέσματα για την ομάδα:

 • Όλοι οι παράγοντες που εμποδίζουν την ομαδική λειτουργία εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται
 • Ο ομαδική λειτουργία ενισχύεται εφόσον τα μέλη της ομάδας μαθαίνουν διαδικασίες και πρακτικές που διευκολύνουν την ομαδική λειτουργία
 • Τα μέλη της ομάδας καταλήγουν να έχουν αυτογνωσία και επίγνωση του ρόλου τους και ένα πιο αποτελεσματικό πλάνο δράσης για την  επίτευξη του ομαδικού στόχου
 • Ο ηγέτης αποκτά αυξημένη ικανότητα παρέμβασης  στην αποτελεσματικότητα της ομάδας και των μελών της.
 • Τα αποτελέσματα της εταιρίας θα είναι πιο βελτιωμένα.

 

Πληροφορίες: Κώστας Ζούλιας, Director, Human Capital Consulting, Τηλ:. 210 7200168 e-mail: kzoulias@icap.gr

Τα ψυχομετρικά εργαλεία αφορούν σε δοκιμασίες που σχετίζονται με συγκεκριμένες ικανότητες ή δεξιότητες ή συμπεριφορές και κίνητρα. Γίνονται σε ένα σταθμισμένο/ ελεγχόμενο πλαίσιο (πχ ίδιες συνθήκες, συγκεκριμένες διαδικασίες, ερωτήσεις, ομάδα σύγκρισης κλπ) που οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα ελεγχόμενο και επομένως συγκρίσιμο.

Χρησιμοποιούνται συνδυαστικά με άλλες μεθοδολογίες και τα οφέλη των ψυχομετρικών εργαλείων είναι πολλαπλά και τεκμηριωμένα μέσω ερευνών, εφόσον φυσικά ακολουθηθούν οι αρχές βέλτιστης πρακτικής στη χρήση και ερμηνεία τους.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σε διαδικασίες επιλογής, ανάπτυξης, αξιολόγησης 360ο, coaching, outplacement, μετάβαση καριέαρας, επαγγελματικό προσανατολισμός και ανάπτυξη της αυτογνωσίας.

Τα ψυχομετρικά εργαλεία που συμπληρώνονται online έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα, μπορούν να απαντηθούν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας (24/7), στο χώρο και στο χρόνο που βολεύει τον αξιολογούμενο. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει βοηθήσει ώστε να εξαλειφθούν τα φαινόμενα παραποίησης. Επίσης, είναι πιο γρήγορη και εύκολη η πρόσβαση και η συμπλήρωση των ερωτήσεων όπως και η βαθμολόγηση που εφόσον γίνεται αυτόματα, μειώνει το ανθρώπινο λάθος. Ακόμα, η παραγωγή των εκθέσεων αποτελεσμάτων είναι άμεση και στέλνονται αυτόματα στον πελάτη. Τέλος, είναι μεταφρασμένα και προσαρμοσμένα σε πολλές γλώσσες, οπότε ο αξιολογούμενος μπορεί να διαλέξει να απαντήσει στη γλώσσα που νιώθει πιο άνετα.

Hogan

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Υπάρχουν δύο κλειδιά της επιτυχίας στις επιχειρήσεις: το χρήμα και οι άνθρωποι. Η Hogan χρησιμοποιεί την επιστήμη της αξιολόγησης προσωπικότητας για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προσλάβουν τους σωστούς ανθρώπους, να αναπτύξουν ταλαντούχους εργαζόμενους, να δημιουργήσουν ηγέτες και να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Οι Drs. Joyce και Robert Hogan ήταν οι πρώτοι που απέδειξαν ότι η προσωπικότητα προβλέπει την απόδοση στην εργασία, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο τις επιχειρήσεις να μειώσουν τις αποχωρήσεις και να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους. Ύστερα από τρεις δεκαετίες, οι αξιολογήσεις της χρησιμοποιούνται από τις ισχυρότερες επιχειρήσεις στον κόσμο.

 

 

Οι ειδικοί πιστοποιημένοι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της ICAP, συνδυάζοντας μακρά εμπειρία με βαθιά γνώση των εργαλείων της Hogan, βοηθούν τους πελάτες μας να επιτύχουν τους στόχους τους στη διαχείριση ταλέντου, με υπηρεσίες που εκτείνονται από την επιλογή εργαζομένων μέχρι την ανάπτυξη ηγετικών στελεχών.

Η πολυδιάστατη προσέγγιση της Hogan στην αξιολόγηση προσωπικότητας προσφέρει βαθιά αντίληψη που χρησιμεύει ως πολύτιμο εργαλείο επιλογής και ανάπτυξης ταλέντων.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ HOGAN ASSESSMENTS

 

 

Hogan Personality Inventory (HPI)

Το ερωτηματολόγιο Hogan Personality Inventory (HPI) αξιολογεί τη «φωτεινή πλευρά» (the bright side), δηλαδή την καθημερινή προσωπικότητα σε φυσιολογικές συνθήκες και χρησιμοποιείται για να προβλέψει την εργασιακή συμπεριφορά. Το HPI είναι ιδανικό για να βοηθήσει μία επιχείρηση να ενισχύσει τις διαδικασίες επιλογής εργαζομένων, ανάπτυξης ηγεσίας, διαδοχής και διαχείρισης ταλέντων.

   

 

 

Hogan Development Survey (HDS)

Το ερωτηματολόγιο Hogan Development Survey (HDS) προσδιορίζει τη «σκοτεινή πλευρά» (the dark side) του ατόμου,  δηλαδή τους κινδύνους και τα προβλήματα που προκύπτουν από την προσωπικότητά του και την αλληλεπίδραση με τους άλλους. Αυτές οι συμπεριφορές κυρίως εμφανίζονται σε περιόδους πίεσης και άγχους και μπορεί να παρεμποδίσουν τις επαγγελματικές διαπροσωπικές σχέσεις, να επιβραδύνουν την παραγωγικότητα ή να εξασθενίσουν συνολικά το δυναμικό ενός ατόμου. Οι συγκεκριμένες συμπεριφορές – που είναι έντονα συνδεδεμένες με την προσωπικότητα – επηρεάζουν το ύφος ηγεσίας αλλά και τις ενέργειες του εργαζόμενου. Αν αυτές οι συμπεριφορές προσδιοριστούν και εντοπιστεί η αιτία που τις προκαλεί, μπορούν να βελτιωθούν μέσω παρεμβάσεων εκπαίδευσης και coaching.

   

 

 

Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI)

Το ερωτηματολόγιο Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) είναι ένα εργαλείο που αποκαλύπτει τις κύριες αξίες ενός ατόμου, τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντά του, «το εσωτερικό» (the inside) της προσωπικότητάς του  Τα αποτελέσματα προσδιορίζουν σε τι είδους θέση εργασίας, είδος εργασίας και περιβάλλον το συγκεκριμένο άτομο θα υποκινούνταν και κάτω από ποιες συνθήκες θα αισθανόταν περισσότερο ικανοποιημένο.

   

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΛΕΝΤΟΥ

 

Leadership Forecast Series

Παρέχει στους ηγέτες ολοκληρωμένη αντίληψη των δυνατοτήτων, των δυσχερειών και των υποκείμενων κινήτρων τους, μαζί με φόρμα προγραμματισμού ανάπτυξης σε 5 βήματα, καθώς και συμβουλές εξέλιξης καριέρας.
Απευθύνεται σε Ανώτερα Στελέχη
Ενδεικτικές εκθέσεις αποτελεσμάτων:

 

Leader Focus

Βοηθάει τους νέους ηγέτες και πρώτη φορά προϊστάμενους να αντιληφθούν πώς τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητά τους στην άσκηση ηγεσίας.

Απευθύνεται σε Managers και Εργαζόμενους που συνεισφέρουν ατομικά.

Ενδεικτική έκθεση αποτελεσμάτων:

 

 

Insight Series

Παρέχει σε νέους και μεσαίου επιπέδου managers μια συνοπτική εικόνα των δυνατοτήτων, των πιθανών αδυναμιών και των κυρίων αξιών τους.

Απευθύνεται σε Managers και Εργαζόμενους που συνεισφέρουν ατομικά

Ενδεικτικές εκθέσεις αποτελεσμάτων:

 

High Potential

Βοηθάει στον εντοπισμό των ταλέντων μέσα στον οργανισμό, των ατόμων με δυναμικό εξέλιξης σε ηγετικές θέσεις. Επιπλέον, βοηθάει τον ανερχόμενο ηγέτη να γίνει αποτελεσματικότερος και τον αποτελεσματικό ηγέτη να αναδειχτεί περισσότερο, επιτυγχάνοντας έτσι τη μεγιστοποίηση των ηγετικών τους προοπτικών.

Απευθύνεται σε Managers.

Ενδεικτική έκθεση αποτελεσμάτων:

 

 

Manage

Εντοπίζει δυνατότητες και πιθανά μειονεκτήματα, με συμβουλές για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του εργαζόμενου.

Απευθύνεται σε Εργαζόμενους που συνεισφέρουν ατομικά.

Ενδεικτική έκθεση αποτελεσμάτων:

 

 

EQ

Αξιολογεί την συναισθηματική νοημοσύνη, την ικανότητα δηλαδή να αντιλαμβάνεται και να διαχειρίζεται κανείς τα συναισθήματα, τα δικά του και των άλλων.

Απευθύνεται σε Ανώτερα Στελέχη, Managers και Εργαζόμενους που συνεισφέρουν ατομικά.

Ενδεικτική έκθεση αποτελεσμάτων:

 

 

Hogan Business Reasoning Inventory

Προσδιορίζει το στυλ επίλυσης προβλημάτων για την πρόβλεψη της επαγγελματικής επιτυχίας και αξιολογεί την ποιοτική και ποσοτική συλλογιστική με σκοπό  την επιλογή και την ανάπτυξη στελεχών.

Απευθύνεται σε Ανώτερα Στελέχη, Managers και Εργαζόμενους που συνεισφέρουν ατομικά, σε όλα τα επίπεδα.

Ενδεικτική έκθεση αποτελεσμάτων:

 

 

Judgment

Περιγράφει το στυλ επεξεργασίας πληροφοριών, την προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων και το στυλ λήψης αποφάσεων, καθώς και τη δεκτικότητα των στελεχών στην ανατροφοδότηση και καθοδήγηση.

Απευθύνεται σε Ανώτερα Στελέχη και Managers.

Ενδεικτική έκθεση αποτελεσμάτων:

 

 

Flash

Σχεδιασμένο για χρήση από coach ή έμπειρο/ εκπαιδευμένο χρήστη για ερμηνεία των εργαλείων μόνο βάσει βαθμολογιών.

Απευθύνεται σε Ανώτερα Στελέχη.

Ενδεικτική έκθεση αποτελεσμάτων:

 

 

Career

Παρέχει συμβουλές στα πρώιμα στάδια της καριέρας, βασισμένες σε δυνατότητες και μειονεκτήματα του ατόμου.

Απευθύνεται σε εργαζόμενους που συνεισφέρουν ατομικά.

Ενδεικτική έκθεση αποτελεσμάτων:

 

 

 

Team

Σχεδιασμένο να βοηθά μέλη ομάδων να αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και την κουλτούρα της ομάδας τους και τον προσωπικό τους ρόλο σε αυτήν.

Απευθύνεται σε ομάδες

Ενδεικτική έκθεση αποτελεσμάτων:

 

 

 

Hogan 360°

Εργαλείο πολλαπλής ανατροφοδότησης που βοηθά τους εργαζόμενους και τους ηγέτες όλων των επιπέδων να αποκτούν καλύτερη κατανόηση του πως γίνονται αντιληπτοί στον οργανισμό

Απευθύνεται σε Ανώτερα Στελέχη, Managers και Εργαζόμενους που συνεισφέρουν ατομικά, σε όλα τα επίπεδα, όπως και σε ομάδες

Ενδεικτική έκθεση αποτελεσμάτων:

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΛΕΝΤΟΥ

 

Express

Αξιολογεί τον κάθε υποψήφιο ως πολύ, μέτρια ή λίγο κατάλληλο για ένα επάγγελμα για 7 μεγάλες κατηγορίες επαγγελμάτων

Απευθύνεται σε Managers και Εργαζόμενους που συνεισφέρουν ατομικά.

Ενδεικτική έκθεση αποτελεσμάτων:

 

 

Basis

Εξατομικευμένη λύση που περιγράφει την καταλληλότητα για μια θέση εργασίας και παρέχει πρόταση επιλογής, οδηγό συνέντευξης και μέθοδο λήψης της απόφασης για επιλογή υποψηφίων.

Απευθύνεται σε Ανώτερα Στελέχη, Managers και Εργαζόμενους που συνεισφέρουν ατομικά, σε όλα τα επίπεδα.

Ενδεικτική έκθεση αποτελεσμάτων:

 

 

Safety

Εντοπίζει υποψήφιους με έμφαση στην ασφάλεια, θέτει προτεραιότητες εκπαίδευσης και αναγνωρίζει και διορθώνει κενά οργανωσιακής κουλτούρας που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Απευθύνεται σε εργαζόμενους που συνεισφέρουν ατομικά.

Ενδεικτική έκθεση αποτελεσμάτων:

 

 

General Employability

Ένα απλό και εύκολο στην χρήση εργαλείο, που γρήγορα μετρά πόσο καλός εργαζόμενος πιθανά θα είναι ένας υποψήφιος, έναντι βασικών επαγγελματικών απαιτήσεων.

Απευθύνεται σε εργαζόμενους που συνεισφέρουν ατομικά.

Ενδεικτική έκθεση αποτελεσμάτων:

 

 

 

Οι σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού της ICAP παρέχουν πλήρη υποστήριξη για την εφαρμογή των παραπάνω λύσεων, με βάση τις ανάγκες των πελατών για ανάπτυξη ή επιλογή ταλέντου.

Aon Assessments

Η Aon Assessments (πρώην cut-e) δημιουργεί έξυπνες λύσεις μέτρησης του ανθρώπινου παράγοντα με έγκυρα και καινοτομικά διαδικτυακά εργαλεία αξιολόγησης.

Τα καινοτομικά διαδικτυακά εργαλεία της Aon Assessments βοηθούν τους επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού και τα διευθυντικά στελέχη να παίρνουν αξιόπιστες και τεκμηριωμένες αποφάσεις σε σχέση με την αξιολόγηση και επιλογή ταλέντου. Τα συγκεκριμένα εργαλεία χτίζονται σε ισχυρά θεμέλια έρευνας και ψυχομετρία καθώς και στη τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και είναι σύντομα, ουσιαστικά και φιλικά προς τον χρήστη.

 

 

Η Aon Assessments βοηθά τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν τους ανθρώπους με τις σωστές ικανότητες και την κατάλληλη νοοτροπία προκειμένου να επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Είτε πρόκειται για επιλογή, ανάπτυξη στελεχών, δημιουργία ομάδων, ή οργανωτική ανάπτυξη η Aon Assessments προσφέρει έξυπνα εργαλεία για επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού και διευθυντικά στελέχη.    

                                 

 

 

 

Τεστ Ικανοτήτων

Για πολλά χρόνια η έρευνα έχει δείξει ότι τα τεστ ικανοτήτων είναι ισχυρά εργαλεία πρόβλεψης για την επιτυχία στον επαγγελματικό στίβο. Παρέχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία για τη λήψη αποφάσεων Ανθρώπινου Δυναμικού με συγκριτικά μικρή επένδυση. Όλα τα τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό του δυναμικού των εργαζομένων αλλά είναι επίσης ιδιαίτερα κατάλληλα για την αποτελεσματική προεπιλογή ως μέρος της διαδικασίας on-line προσλήψεων. Πολλά από τα τεστ ικανοτήτων της σειράς “Scales” είναι γνωστά και δημοφιλή τεστ ικανοτήτων της Cute και συνεχίζουν να ανήκουν στη γκάμα των τεστ της Aon Assessments

Ενδεικτικά τεστ ικανοτήτων : 

 • τεστ γλωσσικού συλλογισμού που μετράει την ικανότητα ενός ατόμου να εξάγει λογικά συμπεράσματα από σύνθετα γλωσσικά δεδομένα που παρουσιάζονται σε κείμενα

 

 • τεστ αριθμητικού συλλογισμού που μετράει ικανότητα του ατόμου να εξάγει λογικά συμπεράσματα από σύνθετα αριθμητικά δεδομένα που παρουσιάζονται σε πίνακες και διαγράμματα.
 • τεστ λογικού συλλογισμού που μετράει την ικανότητα λογικού συλλογισμού του ατόμου.  Είναι ένα διαγραμματικό τεστ που σχετίζεται με την ανακάλυψη κανόνων που διέπουν ορισμένες αλληλουχίες σχημάτων και το άτομο πρέπει να εντοπίσει τα αντικείμενα που δεν ακολουθούν τον κανόνα.

 

 

 

 

 • Άλλα τεστ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
  • Τεστ δημιουργικότητας
  • Ταχύτητα αντίδρασης
  • Απομνημόνευση προσώπων
  • Αντίληψη χώρου
  • Ικανότητα επόπτευσης
  • Συντονισμός ματιών- χεριών
  • Αντίληψη και προσανατολισμός
  • Βραχυπρόθεσμη μνήμη
  • Multitasking
 • τεστ γνώσεων/δεξιοτήτων (π.χ. τεστ αγγλικής γλώσσας καθώς και άλλων γλωσσών) που μετράει τόσο τη γλωσσική ευχέρεια ενός ατόμου όσο και τη κατανόηση ορισμών και λεξιλογίου και χρήση ορθογραφίας. Στα τεστ γνώσεων συγκαταλέγεται και το τεστ μηχανικής αντίληψης

 

 

H Aon Assessments χρησιμοποιεί τη μέθοδο adalloc, έτσι ώστε να μειώνεται η πιθανότητα αντιγραφής και απομνημόνευσης, παρέχοντας υψηλή ασφάλεια για θέματα παραποίησης. Τα τεστ ικανοτήτων χρησιμοποιούνται για θέσεις entry level, καθώς σε αυτό το επίπεδο όπου τα άτομα εισέρχονται σε έναν οργανισμό είναι σημαντικό να αξιολογηθούν οι ικανότητες τους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν  κυρίως για επιλογή, αλλά και σε περιπτώσεις ανάπτυξης, όπως και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ανάλογα με τη θέση εργασίας προτείνεται σειρά από τεστ όπως π.χ. για τον κλάδο της αεροπορίας (σειρά “aviation” ).

 

 

Gamified Τεστ

H σειρά SmartPredict περιλαμβάνει gamified τεστ ικανοτήτων με κάποια στοιχεία gaming (π.χ. η επίτευξη εξέλιξης μέσα από επίπεδα και η κατάκτηση κάποιων πόντων) που έχουν σχεδιαστεί να μπορούν να συμπληρωθούν ακόμα και από κινητό τηλέφωνο.

 

Ερωτηματολόγια Δεξιοτήτων

Σε οποιαδήποτε εργασία, η επιτυχία εξαρτάται από βασικές δεξιότητες. Οι διαπροσωπικές δεξιότητες και οι ικανότητες επικοινωνίας, ο τρόπος που κάποιος εργάζεται, προσεγγίζει τα προβλήματα και ξεπερνά τις προκλήσεις είναι συχνά πιο σημαντικοί παράγοντες για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία στο ρόλο από ό, τι οι εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.

Με καλά σχεδιασμένα αυτοπεριγραφικά ερωτηματολόγια, η Aon Assessments μετρά εκείνες τις διαστάσεις της προσωπικότητας που είναι κρίσιμες για την επιτυχία στην εργασία και παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για τις αποφάσεις επιλογής και ανάπτυξης.

Ενδεικτικά τεστ Δεξιοτήτων: 

Τεστ Προσωπικότητας 

 

Υπάρχει και συγκεκριμένη αναφορά αποτελεσμάτων που εντοπίζει τις δεξιότητες του ατόμου σε σχέση με τον κύκλο πωλήσεων (Sales Shapes). Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε με βάση τη σχετική επιστημονική έρευνα που αναφέρεται στα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας πώλησης σε διαφορετικούς τομείς και κλάδους της οικονομίας. Τονίζει τα σημαντικά στάδια κάθε επιτυχημένης διαδικασίας πώλησης.

 

 

 

         

 

 

Τεστ Κινήτρων

 • Το τεστ κινήτρων Views  μετράει τις αξίες, τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα ενός ατόμου στον εργασιακό χώρο με σκοπό να αξιολογηθεί κατά πόσο το άτομο ταιριάζει στον οργανισμό, το τμήμα ή την ομάδα

 

 

Video-Based Assessments

H Aon Assessments δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής digital συνεντεύξεων αξιοποιώντας την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence). Το συγκεκριμένο εργαλείο που έχει σχεδιάσει το vidAssess  παρέχει τη δυνατότητα στα στελέχη ανθρώπινου Δυναμικού να επιλέξουν μέσα από πάνω από 600 διαθέσιμες ερωτήσεις ως ερωτήσεις που θα τεθούν στην συνέντευξη και να ζητήσουν από τους υποψήφιους να καταγράψουν τις απαντήσεις τους μέσα στον προσδοκώμενο χρόνο και να τις ανεβάσουν στο σύστημα. Τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού κατόπιν έχουν την ευχέρεια να δουν τις βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις στο χρόνο που επιθυμούν, μειώνοντας έτσι κατά πολύ το χρόνο αξιολόγησης των υποψηφίων.

 

 

 

Τεστ Situational Judgement

Σε μια διαδικασία επιλογή ατόμων, το τεστ Chat Assess δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να αποστέλλουν μηνύματα όπως θα έκαναν μέσω του WhatsApp ή του Facebook Messenger. Με βάση τις επιλογές που κάνουν και τις αποφάσεις που παίρνουν, το τεστ αξιολογεί τα δυνατά σημεία ενός υποψήφιου και των προσωπικών του χαρακτηριστικών και προβλέπει με ποιο τρόπο οι υποψήφιοι θα αντιδράσουν σε αληθινές εργασιακές καταστάσεις. Το συγκεκριμένο τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα αρχικό στάδιο αξιολόγησης υποψηφίων και ενδείκνυται για την επιλογή αποφοίτων πανεπιστημίων και ατόμων για πρακτική άσκηση.

ISV.Online

H ISV.Online κατέχει ηγετική θέση στην αγορά των  διαδικτυακών τεστ δεξιοτήτων και ικανοτήτων για πάνω από 25 χρόνια. Από το 2020, ανήκει στην Ikiru People Ltd, θυγατρική της Dillistone Group Plc, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην παροχή λύσεων και υπηρεσιών σε εταιρίες εξεύρεσης και επιλογής στελεχών και σε τμήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού εταιριών σε όλο τον κόσμο.

 

Τα τεστ της ISV.Online βοηθούν τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού να μετρήσουν την ευχέρεια των υποψηφίων στην χρήση Word και Excel, στην γρήγορη επεξεργασία αριθμητικών και γλωσσικών κειμένων, γνώσεις λογιστικής κλπ.

META

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΠΟΥ «ΔΙΑΤΑΡΑΣΣΟΥΝ» ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (DISRUPTIVE TALENT) ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τι είναι το ΜΕΤΑ;
Η επιχειρηματικότητα είναι η γένεση της επιχειρηματικής καινοτομίας και της ανάπτυξης. Όλες, όμως, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες ξεκινούν από τον παράγοντα άτομο και ορισμένα άτομα έχουν μεγαλύτερη δυναμική να καινοτομήσουν και έφεση στο επιχειρείν. Το META αναγνωρίζει αυτά τα ταλέντα και βοηθάει τις επιχειρήσεις να τα εντοπίσουν, να τα αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα καινοτομίας στον οργανισμό.

 

Τι είναι το «Disruptive Talent»;
Eίνα τα άτομα που καινοτομούν, σκέφτονται δημιουργικά, αμφισβητούν συμβατικούς τρόπους & πρακτικές, εντοπίζουν τις νέες τάσεις στην αγορά, βλέπουν ευκαιρίες, τις υλοποιούν αποφασιστικά και σκέφτονται μακροπρόθεσμα.

 

Γιατί είναι σημαντική η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα;
Αν θέλει μια επιχείρηση να αναπτυχθεί στη σύγχρονη παγκόσμια οικονομία, πρέπει να αγκαλιάσει το επιχειρηματικό πνεύμα και την καινοτομία. Η πρόσφατη έκρηξη των ανταγωνιστικών νεοσύστατων επιχειρήσεων (start-ups) και ο αυξανόμενος ρυθμός νέων προϊόντων και υπηρεσιών έχουν καταστήσει την καινοτομία κλειδί επιτυχίας στις επιχειρήσεις.

Ο πόλεμος ταλέντων είναι ένας νέος πόλεμος για την εξεύρεση επιχειρηματικών ταλέντων και οι εταιρείες που έχουν τα περισσότερα από αυτά τα ταλέντα θα ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές τους και θα αναπτυχθούν. Ο σίγουρος τρόπος επομένως για τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν είναι να εντοπίσουν τα άτομα που μπορούν να καινοτομήσουν και να λειτουργήσουν ως ενδο-επιχειρηματίες.

 

Γιατί META;
Είναι το μόνο έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο στην αγορά που εντοπίζει άτομα με ταλέντο στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα (αλλά και την ενδο-επιχειρηματικότητα).

‘Εχει από περισσότερους από 200.000 ανθρώπους, σε 10 γλώσσες, σε 25 χώρες.

Σχεδιασμένο από κορυφαίους μελετητές των Goldsmiths, NYU και UCL, σε συνεργασία με το Harvard’s Entrepreneurial Finance lab, το META είναι το αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου τετραετούς ερευνητικού προγράμματος, χρηματοδοτούμενο από το Συμβούλιο Οικονομικής και Κοινωνικής Έρευνας (Economic and Social Research Council) και εγκεκριμένο από την επιστημονική κοινότητα.

Με το ΜΕΤΑ μπορείτε …

 • Να να αναγνωρίστε τους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τα πράγματα στην επιχείρησή σας.
 • Να εντοπίστε άτομα με έφεση στον επιχειρείν και στην καινοτομία και να δημιουργήστε το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξή τους.
 • Να δημιουργήστε ομάδες υψηλής απόδοσης, εξασφαλίζοντας τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό ανθρώπων για να μεγιστοποιήσετε την καινοτομία και την ανάπτυξη της επιχείρησή σας. 

Υπηρεσίες υποστήριξης των αποχωρούντων στελεχών και εν γένει των εργαζόμενων μιας επιχείρησης, στην προσπάθεια τους για αναζήτηση νέου εργοδότη. Οι υπηρεσίες επικεντρώνονται σε δύο κύριους άξονες, την ενίσχυση της εικόνας του εργαζόμενου ως υποψήφιου στην αγορά εργασίας, με αξιολόγηση και αντίστοιχη εκπαίδευση του και την ενεργή αναζήτηση του επόμενου εργοδότη με βάση τους στόχους του. Οι υπηρεσίες επανατοποθέτησης προσφέρουν τεράστιο όφελος και στα δύο μέρη, στον εργαζόμενο γιατί υποστηρίζεται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της εργασιακής του ζωής και στην επιχείρηση γιατί ενισχύει την εικόνα της ως υπεύθυνος εργοδότης εσωτερικά και εξωτερικά.

 

Αναδιοργανώσεις, πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους ανθρώπινου δυναμικού, συγχωνεύσεις και άλλες περιστάσεις προκαλούν απολύσεις προσωπικού που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στις σχέσεις των εργαζομένων, να δυσχεράνουν το εργασιακό κλίμα, να μειώσουν τη δέσμευση και τελικά να επηρεάσουν την εικόνα του οργανισμού. Η επίδραση είναι ισχυρότερη όταν οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια μακρά θητεία με την επιχείρηση.

 

Η υπηρεσία επανατοποθέτησης προετοιμάζει τους εργαζόμενους που απολύονται για τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους, εκτός του οργανισμού. Τους δίνει ψυχολογική στήριξη, τους βοηθά να επαναξιολογήσουν τις δεξιότητές τους και τα προσόντα τους, τους βοηθάει να κατανοήσουν την αγορά και τους υποστηρίζει στην αξιολόγηση των επιλογών που θα παρουσιαστούν και στη διαπραγμάτευση με τους υποψήφιους εργοδότες. Επιπλέον, βοηθά τον οργανισμό να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις από τη μείωση του προσωπικού ή και τις απολύσεις στελεχών.

 

Η ICAP θα προετοιμάσει τον εργαζόμενο για το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Θα τον κάνει καλύτερο υποψήφιο στην αγορά εργασίας και θα τον υποστηρίξει μέχρι να βρει την νέα του δουλειά. Θα τον βοηθήσει να χαρτογραφήσει την αγορά εργασίας, να προσανατολιστεί σε αυτήν, να καθορίσει τους στόχους του και να παρουσιάσει  τις ικανότητες και τα προσόντα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης θα τον βοηθήσει να αξιολογήσει νέες κατευθύνσεις, όπως π.χ. επιχειρηματική δραστηριοποίηση. Τέλος, θα τον υποστηρίξει κατά τα πρώτα βήματα με το νέο του εργοδότη.

 

Τα προγράμματα που προσφέρονται είναι ευέλικτα , ανάλογα με το επίπεδο και το βαθμό δυσκολίας του έργου ενώ ταυτόχρονα έχουν συγκεκριμένη δομή και πρόγραμμα.

 

Ποιες επιχειρήσεις χρειάζονται την υπηρεσία ανατοποθέτησης

 • Οργανισμοί υπό αναδιάρθρωση η οποία περιλαμβάνει απολύσεις στελεχών και εργαζομένων
 • Οργανισμοί που προβαίνουν σε πρωτοβουλίες εθελούσιας εξόδου και θέλουν να υποστηρίξουν τους εργαζόμενους που θα συμμετάσχουν
 • Επιχειρήσεις που χρειάζεται να απολύσουν εργαζόμενους μακράς θητείας για οποιοδήποτε λόγο
 • Κάθε επιχείρηση για να τονώσει το προφίλ της σαν υπεύθυνος εργοδότης

 

Τι περιλαμβάνεται στην υπηρεσία;

 • Προσανατολισμός και εξοικείωση συμμετέχοντα
 • Αξιολόγηση των δεξιοτήτων, χαρακτηριστικά προσωπικότητας και αποτύπωση επιτευγμάτων.
 • Σχεδιασμός καριέρας και χαρτογράφηση της αγοράς. Παροχή καταλόγων επιχειρήσεων στόχων.
 • Σχεδιασμός προσωπικής εκστρατεία, ανάπτυξη δικτύου επαφών, υλοποίηση της εκστρατείας. – email, τηλεφωνικές κλήσεις, εξασφάλιση συνεντεύξεων.
 • Η ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων μάρκετινγκ (δικτύωση, συνέντευξη) και εργαλείων (Βιογραφικό σημείωμα ελληνικά-αγγλικά, συνοδευτικές επιστολές, κλπ.).
 • Καθοδήγηση και υποστήριξη στην αξιολόγηση των προσφορών και τη διαπραγμάτευση με δυνητικούς εργοδότες.
 • Coaching και υποστήριξη κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της νέας εργασίας.

 

Ειδικά εργαλεία

 • Ψυχομετρικά εργαλεία Hogan
 • Πρόσβαση στο findbiz
 • Πρόσβαση σε καταλόγους επιχειρήσεων

Διερεύνηση, αποτύπωση και επικοινωνία της εταιρικής κουλτούρας μιας επιχείρησης, όπως αυτή διαμορφώνεται από τον τρόπο διοίκησης και τις συμπεριφορές των εργαζομένων. Ανάλυση σε αξίες, αποστολή, όραμα και συμπεριφορές και σύνδεση με τα υπόλοιπα συστήματα της επιχείρησης. Επικοινωνία και διαπότιση στο σώμα των εργαζομένων.

 

Κάθε επιχείρηση που στοχεύει να είναι ηγετική στο κλάδο της έχει τη δική της ταυτότητα που τη κάνει να ξεχωρίζει από οποιοδήποτε άλλη.

 

Ένα έντονο στοιχείο της οργανωτικής ταυτότητας είναι η εταιρική κουλτούρα. Η Εταιρική κουλτούρα προέρχεται από τις βασικές αξίες. Οι αξίες αυτές είναι οι αδιαπραγμάτευτες αρχές και οι πεποιθήσεις που καθοδηγούν την οργάνωση, προσδιορίζουν τις συμπεριφορές των ανθρώπων και τους προσφέρουν υπερηφάνεια και την αίσθηση του ανήκειν.

 

Ένα άλλο στοιχείο της οργανωτικής ταυτότητας είναι η εταιρική αποστολή, η οποία εκφράζει το λόγο ύπαρξης της επιχείρησης. Ορίζει τι κάνει πολύ καλά η επιχείρηση και καθοδηγεί την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων της.

 

Τέλος, ο απώτερος στόχος που συνδέει την οργάνωση με το μέλλον της, είναι το όραμα της εταιρείας. Παρέχει το πλαίσιο για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών στόχων μακράς διάρκειας και καταδεικνύει την κορυφή που πρέπει να κατακτηθεί.

 

Η ICAP παρέχει την μέθοδο και την εμπειρία στην επιχείρηση ώστε να αποσαφηνίσει και να εκφράσει τις αξίες της και τις συνακόλουθες συμπεριφορές, τις συνδέει με την επαγγελματική ζωή και υποστηρίζει την διάδοση τους στους εργαζομένους.

 

Επιπλέον, η ICAP διευκολύνει τη διαμόρφωση της αποστολής και την ανάπτυξη του οράματος, τα συνδέει με τις αξίες, βοηθά να δημιουργηθεί εκστρατεία επικοινωνίας και παρέχει εκπαίδευση στους εργαζόμενους στις έννοιες και την πρακτική τους αξία.

 

Ποιες επιχειρήσεις χρειάζονται την ανάπτυξη των εταιρικών αξιών – την αποστολή και το όραμα;

 • Κάθε επιχείρηση που στοχεύει να ηγηθεί στον κλάδο της
 • Κάθε νέα επιχείρηση ή κάθε επιχείρηση που προκύπτει από συγχώνευση ή εξαγορά και βρίσκεται στη διαδικασία οικοδόμησης της ταυτότητας.
 • Κάθε οργάνωση που έχει μια κληρονομιά, αλλά δεν την έχει εξελίξει σε μια δυναμική ταυτότητα για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
 • Κάθε οργάνωση που χρειάζεται ένα θεμέλιο για την ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής.

 

Τι περιλαμβάνει;

 • Εντοπισμός και αποτύπωση των αξιών και συμπεριφορών που διέπουν την επιχείρηση και σύνδεση τους με την καθημερινότητα των εργαζομένων
 • Καθορισμός και αποτύπωση της εταιρικής αποστολής
 • Καθορισμός και αποτύπωση του εταιρικού οράματος
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση της επικοινωνίας και εκπαίδευσης των εργαζομένων

 

Εργαλεία

 • Oμάδες εστίασης (focus groups)
 • Συνεντεύξεις
 • Συνεδρίες Brainstorming
 • Ερωτηματολόγια
 • Έρευνες ικανοποίησης

Έλεγχος της λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης και υποβολή προτάσεων για βελτίωση, σύμφωνα με τις στρατηγικές της επιδιώξεις και τις ανάγκες της σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο έλεγχος περιλαμβάνει όλες τις περιοχές της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού ενώ μπορεί να επεκταθεί σε αξιολόγηση της οργανωσιακής δομής και των στελεχών της διοίκησης της επιχείρησης. Η υπηρεσία έχει ιδιαίτερη αξία σε περιπτώσεις εξαγορών ή συγχωνεύσεων όπου η διαδικασία “due diligence” της εταιρείας ολοκληρώνεται με την διαδικασία HR Audit.

 

Προκειμένου ένας οργανισμός να μεγιστοποιήσει τη συνεισφορά του ανθρώπινου κεφαλαίου του, η λειτουργία του Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να αποδίδει σε υψηλό επίπεδο. Το HR Audit αξιολογεί τη στρατηγική HR, τα συστήματα, τις πολιτικές και τις πρακτικές μιας επιχείρησης, τα συγκρίνει με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Επίσης υποβάλει προτάσεις για να βοηθήσει τη λειτουργία του Ανθρώπινου Δυναμικού να ευθυγραμμιστεί με την επιχειρηματική στρατηγική, να επιλύσει προβλήματα, να αυξήσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των εργαζομένων, να αποκτήσει ευελιξία και να υποστηρίξει την προσπάθεια της επιχείρησης να επιτύχει αποτελέσματα.

 

Ποιες επιχειρήσεις χρειάζονται  HR AUDIT

 • Επιχειρήσεις που θεωρούν ότι η λειτουργία του ανθρώπινου δυναμικού τους δεν ενισχύει την επιχειρηματική απόδοση
 • Επιχειρήσεις που έχουν διαγνώσει προβλήματα σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό τους, π.χ. υψηλό δείκτη οικειοθελών αποχωρήσεων, χαμηλή προσέλκυση και διακράτηση ταλαντούχων εργαζόμενων, χαμηλό δείκτη παρακίνησης, προβλήματα επικοινωνίας, υψηλά ποσοστά παραπόνων, μη τήρηση κανόνων κλπ.
 • Επιχειρήσεις που θέλουν να συγκρίνουν τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού τους έναντι του ανταγωνισμού τους.
 • Επιχειρήσεις που ετοιμάζονται για επέκταση, συγχώνευση ή εξαγορά.

 

Τι περιλαμβάνεται
Προσφέρεται σε δύο επίπεδα, τα βασικό και το εκτεταμένο

ΒΑΣΙΚΟ

 •  Στρατηγική και οργάνωση της λειτουργίας του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Συστήματα και πρακτικές
 • Διαχειριστικά θέματα
 • Οργανωτική Δομή Επιχείρησης
 • Αξιολόγηση των στελεχών της λειτουργίας του Ανθρώπινου Δυναμικού

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ, στα θέματα του Βασικού προστίθενται:

 • Οργανωτική κουλτούρα
 • Αξιολόγηση των στελεχών της Διοίκησης της Επιχείρησης

Αξιολογήσεις θέσεων εργασίας, σχεδιασμός μισθολογικών κλιμακίων, συστήματα bonus για διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων, κίνητρα για στελέχη, εστιασμένες έρευνες και γενικά όλες οι υπηρεσίες που θα βοηθήσουν μια επιχείρηση να προσελκύσει και να διακρατήσει εργαζόμενους ποιότητας, με οικονομικό τρόπο.

 

Κάθε επιχείρηση καλείται να επιτύχει την χρυσή ισορροπία μεταξύ του ελάχιστου κόστους του Ανθρώπινου Παράγοντα και της μέγιστης προσέλκυσης και παρακίνησης του.

 

Ειδικότερα όταν η οργάνωση της επιχείρησης αλλάζει, λόγω νέων αναγκών ή εξορθολογισμού του κόστους, η επίτευξη της ισορροπίας αυτής από τις επιχειρήσεις απαιτεί συχνά υποστήριξη ειδικών που θα εξασφαλίσουν αντικειμενικότητα και τεκμηριωμένη προσέγγιση.

 

Εμείς θα αναλύσουμε και θα αξιολογήσουμε για σας τις θέσεις εργασίας σας και θα τις κατατάξουμε με γνώμονα την εξωτερική και εσωτερική ισορροπία. Θα δημιουργήσουμε μαζί σας μισθολογικό σύστημα και σύστημα κινήτρων που θα ταιριάζει στην αποστολή και τους στόχους της επιχείρησης, ανάλογα με το αντικείμενο, το μέγεθος και τη γεωγραφία της.

 

Χρησιμοποιούμε τεκμηριωμένη μεθοδολογία προερχόμενη από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς και ανεξάρτητες έρευνες αποδοχών ανάλογα με τη περίσταση. Η τελική λύση θα είναι απλή, ειδικά σχεδιασμένη για την επιχείρηση σας και δεν θα είναι «προϊόν από το ράφι».

 

Ποιοι οργανισμοί χρειάζονται ένα οργανωμένο σύστημα διαχείρισης της ανταμοιβής:

 • Οι εταιρείες που δεν έχουν οργανωμένο σύστημα ανταμοιβών και έχουν διαγνώσει ότι υπάρχει έλλειμμα ελέγχου, κινητοποίησης, ανταγωνιστικότητας και εσωτερικής δικαιοσύνης.
 • Εταιρείες με δομημένα συστήματα αμοιβών που όμως δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις.
 • Οι εταιρείες που θέλουν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην προσέλκυση, τη διακράτηση και την ενθάρρυνση των εργαζομένων.

 

Τι περιλαμβάνεται σε ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης ανταμοιβής:

 • Ανάλυση και αξιολόγηση θέσεων εργασίας με γνώμονα εσωτερικές και εξωτερικές συγκρίσεις
 • Σχεδιασμός βασικού συστήματος αποδοχών με σχηματισμό κλιμακίων και μηχανισμούς μισθολογικής εξέλιξης.
 • Κίνητρα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (π.χ. Bonus παραγωγικότητας, stock options)
 • Παροχές
 • Σύνδεση με σύστημα διαχείρισης απόδοσης

 

Αρχές του συστήματος

 • Επιβράβευση απόδοσης
 • Δικαιοσύνη (Εξωτερική και Εσωτερική)
 • Ανταγωνιστικότητα (στην αγορά)
 • Αποδοτικότητα, οικονομία
 • Παροχή κινήτρων
 • Ευθυγράμμιση με τη επιχειρησιακή στρατηγική
 • Διαφάνεια

 

Ειδικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται

 • Ερωτηματολόγια αξιολόγησης θέσεων εργασίας
 • Έρευνες μισθών και παροχών

Εξατομικευμένα συστήματα διαχείρισης απόδοσης, με έμφαση στην απλότητα, την σύνδεση με τους επιχειρησιακούς στόχους, την ανάπτυξη του εργαζόμενου και τη σχέση προϊστάμενου-εργαζόμενου. Πρακτική εκπαίδευση σε προϊστάμενους και εργαζόμενους και υποστήριξη στη φάση της υλοποίησης.

Ένα σύστημα διαχείρισης απόδοσης που λειτουργεί, αυξάνει την αποδοτικότητα, ενισχύει την εμπιστοσύνη του εργαζόμενου στην επιχείρηση και υποστηρίζει τη σχέση προϊστάμενου και εργαζόμενου.

Εμείς θα σχεδιάσουμε και θα σας βοηθήσουμε να υλοποιήσετε ένα σύστημα ειδικά μελετημένο για την επιχείρησης σας. Θα δημιουργήσουμε μαζί σας KPI’s, θα επιλέξουμε τις κατάλληλες δεξιότητες και θα αναπτύξουμε στόχους.

 

Ποιοι οργανισμοί χρειάζονται ένα Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες τους:

Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν καθόλου σύστημα διαχείρισης της απόδοσης και αναγνωρίζουν ότι η έλλειψη του επιδρά αρνητικά στα αποτελέσματα. Οι επιχειρήσεις όπου οι εργαζόμενοι λειτουργούν χωρίς στόχους.

Οι επιχειρήσεις που έχουν σύστημα αξιολόγησης αλλά δεν το ενστερνίζονται οι εργαζόμενοι και η διοίκηση ούτε προσθέτει αξία στην επιχείρηση.

Οι εταιρείες που χρειάζονται να βελτιώσουν το κλίμα εργασίας και την παρακίνηση των εργαζομένων, ειδικά όταν εντοπίζονται ελλείμματα αντικειμενικότητας και κινήτρων εξέλιξης.

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν τις ικανότητες των υπαλλήλων τους και να αποκτήσουν βάση για συστηματική διαδοχή και δίκαιο σύστημα ανταμοιβών.

 

Τι μπορεί να περιλαμβάνει ένα σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης:

 • Αποτύπωση Στόχων και Βασικών Δεικτών Απόδοσης.
 • Κύριες δεξιότητες ανά λειτουργία, ειδικότητα ή θέση εργασίας
 • Αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα της διαδικασίας αξιολόγησης
 • Κλίμακα διαβάθμισης αξιολόγησης
 • Όλα τα σχετικά έντυπα και εγχειρίδια
 • Πλάνο Υλοποίησης
 • Σύνδεση με το σύστημα ανταμοιβής
 • Πακέτο επικοινωνίας και Εκπαίδευση στους εργαζόμενους

 

Αρχές του συστήματος:

 • Δικαιοσύνη
 • Διαφάνεια
 • Συνυπευθυνότητα
 • Προσανατολισμός στην ανάπτυξη

 

 

Ειδικά εργαλεία

 • Σύστημα καθορισμού στόχων με μεθοδολογία (SMART).
 • Βιβλιοθήκη δεξιοτήτων και συμπεριφορών
 • Μέθοδος ανατροφοδότηση 360, ως συμπληρωματικό εργαλείο ανάπτυξης

 

Η ICAP έχει αναπτύξει συστήματα διαχείρισης απόδοσης για πελάτες της στην Ελλάδα και την Ρουμανία.

Ένα Κέντρο Αξιολόγησης και Ανάπτυξης αποτελεί μία εξελιγμένη διαδικασία αξιολόγησης ατόμων για σκοπούς επιλογής, προαγωγής ή/ και ανάπτυξης. Το πλεονέκτημα του είναι πως συνδυάζονται πολλά δεδομένα, μεθοδολογίες, και κριτήρια και επομένως αυξάνεται η δυνατότητα πρόγνωσης της μελλοντικής απόδοσης/ συμπεριφοράς του ατόμου.

 

Σε ένα Κέντρο Αξιολόγησης και Ανάπτυξης, χρησιμοποιούνται ψυχομετρικά εργαλεία (όπως ερωτηματολόγια προσωπικότητας και κινήτρων, τεστ ικανοτήτων), δομημένη συνέντευξη και case study – το οποίο συνήθως είναι μια παρουσίαση βάσει συγκεκριμένων δεδομένων. Εναλλακτικά και ανάλογα με τις ανάγκες του ρόλου προς αξιολόγηση, μπορεί να δημιουργηθεί άσκηση ρόλων (πχ συζήτηση υφιστάμενου/ προϊστάμενου ή πελατειακού περιεχομένου), ομαδική άσκηση κλπ.

 

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  της ICAP είναι η δημιουργία ενός case study, που να σχετίζεται ακριβώς με το ρόλο προς αξιολόγηση και είναι προσαρμοσμένο επομένως, στον εκάστοτε ρόλο. Με αυτόν τον τρόπο, αξιολογούμε τις εν δυνάμει συμπεριφορές του ατόμου που θα χρειάζεται να επιδείξει κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του στη συγκεκριμένη θέση.

 

Με την ολοκλήρωση του Κέντρου Αξιολόγησης και Ανάπτυξης, βαθμολογούνται όλες οι μεθοδολογίες από έμπειρους συμβούλους και συντάσσεται μία ατομική έκθεση αποτελεσμάτων. Για άτομα που ήδη εργάζονται στην εταιρεία- πελάτη ή σε μία διαδικασία που έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, ακολουθεί συζήτηση ανατροφοδότησης  και δημιουργία πλάνου ανάπτυξης.

 

Τα Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης μπορεί να είναι ατομικά ή ομαδικά και διαρκούν από μισή έως μία ημέρα.

Cookies Settings