ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 2020

420,00

Στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Η εγχώρια αγορά χαρακτηρίζεται από οξύ ανταγωνισμό, ιδιαίτερα στον εισαγωγικό τομέα. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις,  τα μέτρα  που  επιβάλλονται από την Πολιτεία, στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιδρούν αρνητικά ως ένα βαθμό στα συνολικά έσοδα των επιχειρήσεων του κλάδου κατά το τρέχον έτος.

 

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών

Περιορισμοί της Μελέτης

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Θεσμικό Πλαίσιο – Φορολόγηση
Φορολογικά Έσοδα Αλκοολούχων Ποτών
Θεσμικό Πλαίσιο – Νομοθεσία

Η Ζήτηση Αλκοολούχων Ποτών
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Δεικτών του Κλάδου
Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή Ποτοποιείων βάσει Γεωγραφικής Θέσης
Κατανομή Επιχειρήσεων βάσει Προσωπικού
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Αλκοολούχων Ποτών
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Αλκοολούχων Ποτών

Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας και του Εμπορίου Ποτών
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης και του Ευρύτερου Κλάδου
Δείκτης ICAP COVID Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Αποδοτικότητα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Ρευστότητα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Δραστηριότητα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
-Αποδοτικότητα Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
-Ρευστότητα Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
-Δραστηριότητα Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Η Εγχώρια Αγορά Αλκοολούχων Ποτών
Εγχώρια Παραγωγή
Συμμετοχή Ποτών Εγχώριας Παραγωγής
Εξέλιξη Εισαγωγών
Εξέλιξη Εξαγωγών
Εμπορικό Ισοζύγιο
Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλκοολούχων Ποτών
Επιπτώσεις της Πανδημίας Covid-19 στον Κλάδο των Αλκοολούχων Ποτών
Ανάλυση της Αγοράς Αλκοολούχων Ποτών ανά Κατηγορία

Η Αγορά Αλκοολούχων Ποτών στην Ε.Ε.
Οι Τιμές των Αλκοολούχων Ποτών στην Ε.Ε.
Κυριότερες Χώρες Προορισμού των Εξαγωγών της Ε.Ε.
Γεωγραφική Ένδειξη Αλκοολούχων ποτών στην Ε.Ε.

Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Προοπτικές του Κλάδου
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings