ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ – ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ – ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2021

420,00

Έντονος είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ των παραγωγικών εταιρειών ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ – ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ.

Οι συνθήκες πανδημίας λόγω του Covid-19 που επικρατούν και στη χώρα μας από το Μάρτιο του 2020 έχουν επηρεάσει ως ένα βαθμό και τον εξεταζόμενο κλάδο, κυρίως δε τις επιχειρήσεις που τροφοδοτούν μονάδες εστίασης και το ευρύτερο κανάλι HORECA.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Πρώτη Ύλη Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων – Εγχώρια Παραγωγή Κρέατος
Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής
Διάρθρωση Εγχώριας Παραγωγής Κρέατος
Πρώτη Ύλη Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων – Εγχώρια Κατανάλωση Κρέατος
Περιγραφή των Προϊόντων
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Θεσμικό Πλαίσιο – Κοινοτική Νομοθεσία

Η Ζήτηση των Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Αλλαντικά
Μέση Μηνιαία Ποσότητα Προμήθειας των Νοικοκυριών σε Αλλαντικά
Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Περιγραφή Καναλιών Διανομής
Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης ανά Νομό
Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Αλλαντικών

Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης και του Ευρύτερου Κλάδου
Δείκτης ICAP COVID Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Η Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
Συνολική Εγχώρια Παραγωγή Αλλαντικών
Εγχώρια Παραγωγή Προϊόντων Κρέατος – Διάρθρωση ανά κατηγορία
Εξωτερικό Εμπόριο – Εξέλιξη Εισαγωγών
Εξωτερικό Εμπόριο – Εξέλιξη Εξαγωγών
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας – Εμπορικό Ισοζύγιο
Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών
Διάθρωση της Αγοράς ανά Κατηγορία Προϊόντων
Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών – Μερίδια Αγοράς
Εγχώρια Αγορά Κρεατοσκευασμάτων

Η Ευρωπαϊκή Αγορά Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
Παραγωγή Αλλαντικών – Κρεατοσκευασμάτων στην Ε.Ε.
Εξωτερικό Εμπόριο Αλλαντικών – Κρεατοσκευασμάτων στην ΕΕ

Συμπεράσματα – Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Προοπτικές του Κλάδου – Επιπτώσεις Covid – 19
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings