ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2019 | ICAP group of companies
 

Shop

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2019

540,00

Η παγκόσμια τάση ενίσχυσης των οικονομιών διαμοιρασμού, ιδιαίτερα στον τομέα που αφορά τη διαμονή, άλλαξε ριζικά και την εγχώρια αγορά μίσθωσης, καθώς αφενός ενίσχυσε την τοπική οικονομία, αφετέρου άσκησε πιέσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο (ιδίως στα μικρής και μεσαίας εμβέλειας συνοικιακά ξενοδοχεία) και «εκτόξευσε» τις τιμές των ενοικίων.

Η διεύρυνση του φαινομένου της βραχυχρόνιας μίσθωσης είχε ως αποτέλεσμα η αγορά να καταγράψει «εκρηκτικούς» ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. Η εν λόγω αγορά παρουσιάζει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης και αναμένεται να διατηρήσει μεγάλο μέρος της δυναμικής της τα προσεχή έτη.

 

 

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2019

Έκδοση

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.2 Εισαγωγή
1.3 Νομικό Πλαίσιο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
1.4 Φορολογία Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
1.5 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Διαμονής
2.1 Αφίξεις και Προέλευση Αλλοδαπών Τουριστών
2.2 Διανυκτερεύσεις στα Τουριστικά Καταλύματα – Κατανομή Διανυκτερεύσεων και Πληρότητες
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. H Προσφορά του Κλάδου της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
3.1 Δομή και Διάρθρωση Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
Ιδιοκτήτες Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
Πλατφόρμες Διαμοιρασμού Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
Εταιρείες Διαχείρισης Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων
3.3 Γεωγραφική Κατανομή Καταλυμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
4. Η Αγορά της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
4.1 Περιγραφή της Αγοράς Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων
4.2 Στοιχεία Αγοράς Ακίνητης Περιουσίας
4.3 Έσοδα από Βραχυχρόνια Μίσθωση
4.4 Πρόβλεψη Αγοράς (2019-2021)
5. Διεθνής Αγορά Βραχυχρόνιας Μίσθωσης και Τουρισμού
5.1 Διεθνής Αγορά Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
5.2 Διεθνής Αγορά Τουρισμού
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
6.1 Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα – Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Eπιχειρήσεων του Κλάδου
6.2 Ανάλυση SWOT
6.3 Προοπτικές
Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Π1.1 Βασική Νομοθεσία Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων
Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2007-2018)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά μέσο μεταφοράς (2017)
Πίνακας 2.3 Διανυκτερεύσεις και πληρότητες ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2003-2017)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2010-2017)
Π2.3 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά μήνα (2017)
Π2.4 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2007-2018)
Π2.5 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών & ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2007-2017)
Π2.6 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά μήνα (2016-2017)
Π2.7 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική Περιφέρεια (2016-2017)
Π2.8 Διανυκτερεύσεις ημεδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική Περιφέρεια (2016-2017)
Π2.9 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική Περιφέρεια (2016-2017)
Π2.10 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2012-2017)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη αριθμού καταχωρήσεων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά περιφέρεια (2010-2018)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη αριθμού καταχωρήσεων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αττική (2010-2018)
Πίνακας 3.4 Σύνολο καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ ανά διοικητική περιφέρεια/περιφερειακή ενότητα (2017)
Πίνακας 4.1 Μέση Ετήσια Eξέλιξη Δείκτη Τιμών Ενοικίων (2005-2018)
Πίνακας 4.2 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (2000-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτης τιμών κατοικιών (2000-2018)
Πίνακας 4.4 Δείκτης τιμών διαμερισμάτων βάσει παλαιότητας (2006-2018)
Πίνακας 4.5 Δείκτης τιμών γραφείων (2010-2018)
Πίνακας 4.6 Δείκτης μισθωμάτων γραφείων (2010-2018)
Πίνακας 4.7 Εξέλιξη Εσόδων από Βραχυχρόνια Μίσθωση (2015-2018)
Πίνακας 4.8 Πρόβλεψη των Εσόδων από Βραχυχρόνια Μίσθωση (2019-2021)
Πίνακας 5.1 Αριθμός χρηστών Airbnb στην Ευρώπη & τις ΗΠΑ (2015-2020)
Πίνακας 5.2 Αριθμός διανυκτερεύσεων Airbnb στην Ευρώπη & τις ΗΠΑ (2015-2020)
Πίνακας 5.3 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις (1970-2018)
Πίνακας 5.4 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις και έσοδα ανά κύριο προορισμό (2017)
Πίνακας 5.5 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές αφίξεις (2016)
Πίνακας 5.6 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές εισπράξεις (2016)
Πίνακας 5.7 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές πληρωμές (2016)
Πίνακας 5.8 Οι 5 κορυφαίοι ξενοδοχειακοί όμιλοι στην Ευρώπη (2017)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2011-2018)
Διάγραμμα 2.2 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2011-2017)
Διάγραμμα 3.1 Εξέλιξη αριθμού καταχωρήσεων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αττική (2010-2018)
Διάγραμμα 3.2 Γεωγραφική κατανομή καταχωρήσεων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης (2018)
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή καταχωρήσεων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης (2018)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή και δείκτη τιμών ενοικίων (2005-2018)
Διάγραμμα 4.2 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (2007-2017)
Διάγραμμα 4.3 Δείκτης Μισθωμάτων Γραφείων (2010-2018)
Διάγραμμα 4.4 Έσοδα από Βραχυχρόνια Μίσθωση (2015-2018)
Διάγραμμα 4.5 Πρόβλεψη των Εσόδων από Βραχυχρόνια Μίσθωση (2019-2021)
Διάγραμμα 5.1 Μέσο Ενοίκιο Airbnb στην Ευρώπη (2018)
Διάγραμμα 5.2 Ποσοστό ακινήτων που διατίθεται από επαγγελματίες (2018)
Διάγραμμα 5.3 Αριθμός χρηστών Airbnb στην Ευρώπη & τις ΗΠΑ (2015-2020)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός διανυκτερεύσεων Airbnb στην Ευρώπη & τις ΗΠΑ (2015-2020)

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings