ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2020

590,00

Ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων στην χώρα μας περιλαμβάνει αξιόλογο αριθμό παραγωγικών επιχειρήσεων και ορισμένες μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν “επώνυμα” προϊόντα στην ελληνική αγορά. Η εξέλιξη της εγχώριας κατανάλωσης γαλακτοκομικών διαφοροποιείται ανά είδος προϊόντος, ενώ αξιόλογα μερίδια διατηρούν και τα προϊόντα private label. Τα τελευταία έτη παρατηρείται συνεχώς αυξανόμενη τάση στις εξαγωγές ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων, με ¨ηγέτη¨ το ελληνικό γιαούρτι.

Οι συνθήκες πανδημίας (Covid– 19) που επικρατούν και στη χώρα μας επηρεάζουν αρνητικά κυρίως μικρότερες επιχειρήσεις του εξεταζόμενου κλάδου, οι οποίες συνεργάζονται κατά κύριο λόγο με καταστήματα εστίασης και ξενοδοχειακές μονάδες.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.4Θεσμικό Πλαίσιο
1.4.1Προστασία της Ονομασίας του Γάλακτος και των Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.4.2Κοινή Οργάνωση Αγοράς Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.4.3Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός − ΔΗΜΗΤΡΑ»
1.4.4Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα
1.4.5Νόμος 4254/2014
1.4.6Νόμος 4492/2017
1.4.7Θέματα που αφορούν τις Συλλογικές Οργανώσεις
1.4.8Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
2.Η Ζήτηση Γαλακτοκομικών Προϊόντων
2.1Γενικά Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.2Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Γαλακτοκομικά Προϊόντα
2.3Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά Γαλακτοκομικών Προϊόντων
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Παραδόσεις και Μέση τιμή Γάλακτος
3.3Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.4Γεωγραφική Κατανομή του Κλάδου – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
Κατανομή ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.5Παραγωγικές Επιχειρήσεις Γαλακτοκομικών Προϊόντων
3.6Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.7Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Γαλακτοκομικών Προϊόντων
3.8Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
4.Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία ¨Είδη Διατροφής¨ και Εμπόριο ¨Είδη Διατροφής¨
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Γαλακτοκομικών Προϊόντων
4.2.3Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία ¨Είδη Διατροφής¨ και Εμπόριο ¨Είδη Διατροφής¨
4.3Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο- Benchmarking
5.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Ορισμένων Παραγωγικών Επιχειρήσεων (2015-2019)
5.7Ομαδοποιημένος Ισολογισμός (2015-2019)
5.8Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Η Αγορά των Γαλακτοκομικών Προϊόντων
6.1Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Γαλακτοκομικών Προϊόντων
6.2Εξωτερικό Εμπόριο Γαλακτοκομικών Προϊόντων
6.2.1Εξέλιξη των Εισαγωγών – Κύριες Χώρες Προέλευσης
6.2.2Εξέλιξη των Εξαγωγών – Κύριες Χώρες Προορισμού
6.2.3Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Γαλακτοκομικών Προϊόντων
6.3Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γαλακτοκομικών Προϊόντων
6.3.1Μέγεθος Αγοράς Φρέσκου Παστεριωμένου Γάλακτος – Μερίδια Αγοράς
6.3.2Μέγεθος Αγοράς Γάλακτος Υψηλής Παστερίωσης – Μερίδια Αγοράς
6.3.3Μέγεθος Αγοράς Γάλακτος Μακράς Διαρκείας – Μερίδια Αγοράς
6.3.4Σοκολατούχο Γάλα – Μερίδια Αγοράς
6.3.5Μέγεθος Αγοράς Συμπυκνωμένου Γάλακτος – Μερίδια Αγοράς
6.3.6Μέγεθος Αγοράς Γιαουρτιού – Μερίδια Αγοράς
6.3.7Μέγεθος Αγοράς Βουτύρου –Μερίδια Αγοράς
6.3.8Μέγεθος Αγοράς Κρέμας Γάλακτος – Μερίδια Αγοράς
6.3.9Μέγεθος Αγοράς Ξυνόγαλου και Ποτών με Βάση το Γάλα – Επιδόρπια γάλακτος
6.3.10Μέγεθος Αγοράς Γαλακτοκομικών Προϊόντων (2019-2020)
6.3.11Κατά Κεφαλή Κατανάλωση των Κυριότερων Γαλακτοκομικών Προϊόντων
6.4Κανάλια Διάθεσης Γαλακτοκοικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7.Στοιχεία Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Αγοράς Γαλακτοκομικών Προϊόντων
7.1Διεθνής Αγορά Γάλακτος
7.2Παραδόσεις Γάλακτος στην Ε.Ε.
7.3Παραγωγή Γαλακτοκομικών Προϊόντων στην Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8.Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στον Κλάδο των Γαλακτοκομικών Προϊόντων
8.5Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή γαλακτοκομικών προϊόντων (2015 – 2020*)16
Πίνακας 2.2 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδος ανά ηλικιακή ομάδα (2018-2019)17
Π2.1 Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας ανά απασχολούμενο σε χώρες της Ευρώπης (2018-2019)25
Π2.2 Εξέλιξη αριθμού γεννήσεων (2008-2018)26
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για γαλακτοκομικά προϊόντα, κατά περιοχή (2019)26
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για γαλακτοκομικά προϊόντα, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2019)27
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων των νοικοκυριών για γαλακτοκομικά προϊόντα ανά περιοχή (2019)29
Πίνακας 3.1 Γαλακτοκομεία και τυροκομεία της χώρας (2017)31
Πίνακας 3.2 Δηλωθείσα Παραγωγή αγελαδινού γάλακτος (2009-2019)31
Πίνακας 3.3 Δηλωθείσα Παραγωγή πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος (2009-2019)31
Πίνακας 3.4 Κατανομή των παραγωγών αιγοπρόβειου γάλακτος ανά περιφέρεια (2019)32
Πίνακας 3.5 Παραγωγή του πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος ανά νομό (2019)33
Πίνακας 3.6 Μέση τιμή γάλακτος (2011-2019)34
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου38
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων (2014-2019)49
Πίνακας 3.9 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου51
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων (2014-2019)53
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)55
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)56
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Είδη Διατροφής” (2020)57
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Είδη Διατροφής” (2020)57
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020-2019)59
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Γαλακτοκομικών Προϊόντων (2020-2019)59
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία “Είδη Διατροφής” & Εμπόριο “Είδη Διατροφής” (2019-2018)59
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)63
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)66
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)67
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)68
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)70
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)74
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)76
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FRIESLANDCAMPINA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)77
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)78
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)79
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)80
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)81
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)82
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)83
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΓΕ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)84
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)85
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)87
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)88
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)89
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)90
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)91
Πίνακας 5.22 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)94
Πίνακας 5.23 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)96
Πίνακας 5.24 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)97
Πίνακας 5.25 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)98
Πίνακας 5.26 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)100
Πίνακας 5.27 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)102
Πίνακας 5.28 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)104
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)105
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)105
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)106
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)106
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών108
Πίνακας 6.1 Συνολική εγχώρια παραγωγή φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος και διαφόρων ροφημάτων γάλακτος (1996-2019)110
Πίνακας 6.2 Παραγωγή φρέσκου λευκού παστεριωμένου γάλακτος και διαφόρων ροφημάτων γάλακτος (2007-2019)111
Πίνακας 6.3 Εγχώρια παραγωγή λευκού γάλακτος υψηλής παστερίωσης (2006-2019)112
Πίνακας 6.4 Εγχώρια παραγωγή γάλακτος μακράς διάρκειας (1996-2019)112
Πίνακας 6.5 Εγχώρια παραγωγή συμπυκνωμένου γάλακτος (1996-2019)113
Πίνακας 6.6 Εγχώρια παραγωγή βιομηχανικού γιαουρτιού (1996-2019)113
Πίνακας 6.7 Εγχώρια παραγωγή βουτύρου γάλακτος (1996-2019)115
Πίνακας 6.8 Εγχώρια παραγωγή κρέμας γάλακτος (2009-2019)115
Πίνακας 6.9 Εγχώρια παραγωγή ξυνόγαλου (1996-2019)116
Πίνακας 6.10 Εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2012-2019)117
Πίνακας 6.11 Εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2012-2019)119
Πίνακας 6.12 Η ανταγωνιστικότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων βάσει του δείκτη Balassa (2012-2019)120
Πίνακας 6.13 Μερίδια αγοράς στο φρέσκο (λευκό) παστεριωμένο γάλα (2019)121
Πίνακας 6.14 Εγχώρια αγορά γάλακτος υψηλής παστερίωσης (1996-2020)122
Πίνακας 6.15 Μερίδια αγοράς στο γάλα υψηλής παστερίωσης (2019)123
Πίνακας 6.16 Εγχώρια αγορά γάλακτος μακράς διάρκειας (1996-2020)123
Πίνακας 6.17 Εγχώρια αγορά συμπυκνωμένου γάλακτος (1996-2020)125
Πίνακας 6.18 Ανάλυση της εγχώριας αγοράς γάλακτος κατά κατηγορία (2013-2020)126
Πίνακας 6.19 Εγχώρια αγορά γιαουρτιού (1996-2020)127
Πίνακας 6.20 Μερίδια αγοράς στο γιαούρτι (2019)128
Πίνακας 6.21 Εγχώρια αγορά βουτύρου (1996-2019)129
Πίνακας 6.22 Εγχώρια αγορά κρέμας γάλακτος (2009-2019)131
Πίνακας 6.23 Εγχώρια αγορά ξυνόγαλου και ποτών με βάση το γάλα (1996-2020)132
Πίνακας 6.24 Συγκεντρωτικό μέγεθος εγχώριας αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων (2019-2020)133
Πίνακας 6.25 Κατά κεφαλή κατανάλωση των κυριότερων γαλακτοκομικών προϊόντων (2013-2019)133
Π6.1 Εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2010-2019)136
Π6.2 Εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2018-2019)140
Π6.3 Εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2010-2019)141
Π6.4 Εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων κατά κύρια χώρα προορισμού (2018-2019)145
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη μεγέθους εγχώριας αγοράς Λευκού Φρέσκου Γάλακτος178
Πίνακας 8.2 Πρόβλεψη μεγέθους εγχώριας αγοράς Γιαουρτιού178

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη γαλακτοκομικών προϊόντων ανά περιφέρεια (2019)
Διάγραμμα 2.2 Κατανομή μέσης μηνιαίας δαπάνης γαλακτοκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2019)
Διάγραμμα 2.3 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2019)
Διάγραμμα 2.4 Συνολική τελική Καταναλωτική Δαπάνη των νοικοκυριών
στην Ελλάδα (2009-2019)
Διάγραμμα 3.1 Διαχρονική εξέλιξη της δηλωθείσας μέσης τιμής πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος (2009-2019)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή Παραγωγικών Επιχειρήσεων ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των Εταιρειών της μελέτης ανά Νομική Μορφή
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή του πλήθους των παραγωγικών επιχειρήσεων του δείγματος ανά χρονικό διάστημα ίδρυσης
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Ειδών Διατροφής βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων (2014-2018)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων (2014-2018)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων (2014-2018)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2018/2017)
Διάγραμμα 5.5 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2018)
Διάγραμμα 5.6 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2018)
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου EBITDA (2018)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (2018)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2018)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής γιαουρτιού (2010-2019)
Διάγραμμα 6.1 Κατανομή της εγχώριας παραγωγής γιαουρτιού ανά κατηγορία προϊόντων (2019)
Διάγραμμα 6.3 Εξέλιξη εισαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων (2012-2019)
Διάγραμμα 6.4 Εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων ανά χώρα προέλευσης (2019)
Διάγραμμα 6.5 Εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων κατά χώρα προορισμού (2019)
Διάγραμμα 7.1 Κυριότερες χώρες παραγωγής γάλακτος παγκοσμίως (2019)
Διάγραμμα 7.2 Κυριότερες χώρες εισαγωγών και εξαγωγών γάλακτος παγκοσμίως (2019)
Διάγραμμα 7.3 Κατανομή των παραδόσεων αγελαδινού γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά κύρια χώρα της Ε.Ε. (2019)
Διάγραμμα 7.4 Κατανομή της παραγωγής γάλακτος (προς κατανάλωση) ανά κύρια χώρα της Ε.Ε. (2019)
Διάγραμμα 7.5 Κατανομή της παραγωγής οξινισθέντος γάλακτος (προς κατανάλωση) ανά κύρια χώρα της Ε.Ε. (2019)
Διάγραμμα 7.6 Κατανομή της παραγωγής βουτύρου (προς κατανάλωση) ανά κύρια χώρα της Ε.Ε. (2019)

0
Your Cart is empty
Cookies Settings