ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 2020

420,00

Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο κάμψης των μεγεθών του ο κλάδος της Διαφήμισης παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης την τελευταία διετία. Εντούτοις, η απροσδόκητη εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 το 2020 αναμένεται να επιβραδύνει σημαντικά την διαφημιστική δαπάνη σε βραχυχρόνιο επίπεδο.

 

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

9

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Ιστορικά Στοιχεία
Θεσμικό Πλαίσιο – Νόμοι
Θεσμικό Πλαίσιο – Προεδρικά Διατάγματα
Θεσμικά Όργανα – ΕΔΕΕ
Θεσμικά Όργανα – ΣΔΕ

Η Ζήτηση της Διαφήμισης
Κόστος Διαφημιστικού Χώρου & Χρόνου
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Εποχικότητα

Η Προσφορά του Κλάδου της Διαφήμισης
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Διαφημιστικές Εταιρείες
Πωλήσεις Διαφημιστικών Εταιρειών
Εταιρείες Media Specialists
Πωλήσεις Media Specialists
Υπαίθρια Διαφήμιση
Πωλήσεις Εταιρειών Υπαίθριας Διαφήμισης
Κινηματογραφική Διαφήμιση – Πωλήσεις Εταιρειών
Πωλήσεις Εταιρειών με διαθέσιμο Κύκλο Εργασιών το 2019
Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Δείκτης ICAP COVID Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Διαφημιστικών Εταιρειών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Διαφημιστικών Εταιρειών
Κατάταξη Διαφημιστικών Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών 80 Κατάταξη Διαφημιστικών Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών 90 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Media Specialists
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Media Specialists
Κατάταξη Media Specialists βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών Κατάταξη Media Specialists βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Η Αγορά της Διαφήμισης
Μερίδια Αγοράς
Διεθνής Διαφημιστική Αγορά

Συμπεράσματα – Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Επιπτώσεις COVID 19 – Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings