ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | ICAP group of companies
 

Shop

ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

380,00

Ο κλάδος των επίπλων οικιακής χρήσης χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό λόγω της πληθώρας των εταιρειών και των σημείων πώλησης, ο οποίος έχει ενταθεί τα τελευταία έτη εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης από πλευράς καταναλωτών, της συρρίκνωσης της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας καθώς και άλλων οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων.

Μετά από μια πολυετή πτωτική πορεία, η αγορά παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης την τελευταία διετία, που σύμφωνα με τις ισχύουσες οικονομικές συνθήκες, προβλέπεται να συνεχιστεί για τα επόμενα έτη. Άνοδο σημειώνει και η εξαγωγική επίδοση του κλάδου παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα.

Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2019

Έκδοση

10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής

Η Ζήτηση των Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών

Η Προσφορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Κατασκευής Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών Κατασκευής Επίπλων Οικιακής Χρήσης
– Κερδοφορία
– Αποδοτικότητα
– Ρευστότητα
– Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
– Δραστηριότητα
– Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Κατασκευής Επίπλων
– Κατάταξη Επιχειρήσεων Κατασκευής Επίπλων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
– Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Επίπλων Οικιακής Χρήσης Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών Εισαγωγής Επίπλων Οικιακής Χρήσης
– Κερδοφορία
– Αποδοτικότητα
– Ρευστότητα
– Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
– Δραστηριότητα
– Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Εισαγωγής Επίπλων
– Κατάταξη Επιχειρήσεων Εισαγωγής Επίπλων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων

Η Εγχώρια Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εγχώρια Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εισαγωγές Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εξαγωγές Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εισαγωγές Επίπλων Οικιακής Χρήσης ανά Κατηγορία
Εισαγωγές ανά Χώρα Προέλευσης
Εξαγωγές Επίπλων Οικιακής Χρήσης ανά Κατηγορία
Εξαγωγές κατά Χώρα Προορισμού
Εγχώρια Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εισαγωγική Διείσδυση Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κατηγορία Επίπλων
Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Η Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης στην Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Η Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης: Ιταλία – Γερμανία
Η Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης: Πολωνία – Ηνωμένο Βασίλειο
Η Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης: Γαλλία – Ισπανία
Εξωτερικό Εμπόριο Επίπλων Οικιακής Χρήσης στην Ε.Ε.-28
Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
Κυριότερες Χώρες Προορισμού

Συμπεράσματα – Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Τάσεις και Προοπτικές
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

0
Your Cart is empty
Cookies Settings