ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021

420,00

Ο κλάδος των επίπλων οικιακής χρήσης χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, λόγω της πληθώρας των εταιρειών (παραγωγικών και εισαγωγικών) και των σημείων πώλησης των προϊόντων του κλάδου.

Οι συνθήκες πανδημίας λόγω του Covid-19 που επικρατούν και στη χώρα μας από το Μάρτιο του 2020 έχουν επηρεάσει αρνητικά και τον εξεταζόμενο κλάδο.

Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής

Η Ζήτηση των Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Η Προσφορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης ανά Νομό
Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Κατασκευής Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Επίπλων Οικιακής Χρήσης

Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά της Βιομηχανίας Επίπλων
Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας Επίπλων
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά του Εμπορίου Επίπλων
Πιστοληπτική Ικανότητα του Εμπορίου Επίπλων
Δείκτης ICAP COVID Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών Κατασκευής Επίπλων Οικιακής Χρήσης
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Κατασκευής Επίπλων
Κατάταξη Επιχειρήσεων Κατασκευής Επίπλων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών Εισαγωγής Επίπλων Οικιακής Χρήσης
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Εισαγωγής Επίπλων
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εταιρειών Εισαγωγής Επίπλων Οικιακής Χρήσης (2019-2020)

Η Εγχώρια Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εγχώρια Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εισαγωγές Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εξαγωγές Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εισαγωγές Επίπλων Οικιακής Χρήσης ανά Κατηγορία
Εισαγωγές ανά Χώρα Προέλευσης
Εξαγωγές Επίπλων Οικιακής Χρήσης ανά Κατηγορία
Εξαγωγές κατά Χώρα Προορισμού
Εγχώρια Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εισαγωγική Διείσδυση Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κατηγορία Επίπλων
Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου

Η Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης στην Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Η Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης: Ιταλία
Η Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης: Γερμανία
Η Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης: Πολωνία
Η Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης: Γαλλία
Η Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης: Ισπανία
Εξωτερικό Εμπόριο Επίπλων Οικιακής Χρήσης στην Ε.Ε.-28
Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
Κυριότερες Χώρες Προορισμού

Συμπεράσματα – Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

1
Total: €520,80
Cookies Settings