ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 2020

420,00

Ο κλάδος των Εστιατορίων στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, λόγω της δραστηριοποίησης μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, διάσπαρτων σε όλη τη χώρα.

Η επιβολή των μέτρων από την Πολιτεία τον Μάρτιο του 2020 (αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης) για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιδρά αρνητικά στα συνολικά έσοδα των επιχειρήσεων του κλάδου, οι οποίες πλήττονται άμεσα από τις νέες συνθήκες.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου

Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες Εστίασης
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών

Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομική Μορφή
Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου

Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας  των Επιχειρήσεων τη Μελέτης
Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα  των Επιχειρήσεων του Κλάδου των Εστιατορίων – Κέντρων Διασκέδασης
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης και του Ευρύτερου Κλάδου
Δείκτης ICAP Covid Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός (2014-2018)
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός (2017-2018)
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Η Εγχώρια  Αγορά των Εστιατορίων
Εξέλιξη του Συνολικού Μεγέθους της Αγοράς
Διάκριση της Εγχώριας Αγοράς
Μερίδια Αγοράς
Προβλήματα – Επιπτώσεις του Covid – 19

Στοιχεία Ευρωπαϊκής – Διεθνούς Αγοράς
Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς
Η Αγορά Εστίασης των Η.Π.Α.

Συμπεράσματα – Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings