ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 2020

420,00

Ο κλάδος της ζυθοποιίας χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μικρού αριθμού μεγάλων παραγωγικών επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται αρκετές μικροζυθοποιίες σε πολλές γεωγραφικές περιοχές της χώρας, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται. Παράλληλα, ο κλάδος περιλαμβάνει και εισαγωγικές εταιρείες οι οποίες ασχολούνται γενικότερα με την εμπορία ποτών.

Οι συνθήκες πανδημίας (Covid– 19) που επικρατούν και στη χώρα μας επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις του εξεταζόμενου κλάδου, κυρίως δε το κανάλι της κρύας αγοράς.

 

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Πρώτες ύλες για την Παραγωγή μπίρας
Στάδια Παραγωγικής Διαδικασίας
Είδη μπίρας
Θεσμικό Πλαίσιο

Η Ζήτηση των Προϊόντων Ζυθοποιίας
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
Εξέλιξη Τουριστικής Κίνησης
Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Η Προσφορά των Προϊόντων Ζυθοποιίας
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Δίκτυο Διανομής
Κατανομή επιχειρήσεων ανά γεωγραφική περιφέρεια
Μικροζυθοποιίες
Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων

Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Πιστοληπτικής Ικανότητας
Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας και του Εμπορίου Ποτών
Συναλλακτική Συμπεριφορά
Δείκτης ICAP Covid Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
– Ρευστότητα
– Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
– Δραστηριότητα
– Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων
– Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
– Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Η Αγορά των Προϊόντων μπίρας
Εγχώρια Παραγωγή μπίρας
Εισαγωγές μπίρας
Εξαγωγές μπίρας
Εμπορικό Ισοζύγιο μπίρας
Εγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση μπίρας
Εγχώρια Αγορά μπίρας
Εγχώρια Κατανάλωση μπίρας
Επιπτώσεις COVID-19 στην Εγχώρια Αγορά μπίρας το 2020
Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς μπίρας
Μερίδια Αγοράς

Οι επιπτώσεις του Κορωνοϊού στις Επιχειρήσεις και στους Επιμέρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας: Αποτελέσματα Έρευνας ICAP Α.Ε.
Αποτελέσματα Έρευνας ICAP Α.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Αγορά μπίρας
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου στην Ε.Ε.
Η Βιομηχανία μπίρας ανά Χώρα της Ε.Ε.
Παραγωγή μπίρας στις Χώρες της Ε.Ε.
Εισαγωγές μπίρας – Εισαγωγική Διείσδυση στις Χώρες της Ε.Ε.
Διάρθρωση των Εισαγωγών μπίρας ανά Χώρα της Ε.Ε.
Εξαγωγές μπίρας – Εξαγωγική Επίδοση των Χωρών της Ε.Ε.
Διάρθρωση των Εξαγωγών μπίρας ανά Χώρα της Ε.Ε.
Κατανάλωση μπίρας στις χώρες της Ε.Ε.

Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings