ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 2020

420,00

Ο κλάδος των κατεψυγμένων αλιευμάτων περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων (επεξεργασίας και τυποποίησης και εισαγωγής), οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους τόσο ως προς το μέγεθος όσο και ως προς το εύρος των προϊόντων που διαθέτουν. Εν μέσω συνθηκών πανδημίας (Covid-19), οι εν λόγω επιχειρήσεις παρουσιάζουν αξιόλογη ανθεκτικότητα, ενώ παράλληλα επιχειρούν να ενισχύσουν τη θέση των κατεψυγμένων αλιευμάτων στον ευρύτερο κλάδο των κατεψυγμένων ειδών διατροφής.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας

Η Ζήτηση Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων (2015-2019)
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Κατεψυγμένων Αλιευμάτων (2015-2019)

Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα
Συναλλακτική Συμπεριφορά
Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Διαβάθμιση Κλάδων Μελέτης – ICAP COVID Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων του Κλάδου (2015-2019)
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων – Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Η Εγχώρια Αγορά Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Εγχώρια Παραγωγή Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Εισαγωγές Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Εξαγωγές Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Διάρθρωση των Εισαγωγών και Εξαγωγών ανά ομάδα Προϊόντων
Εισαγωγές Κατεψυγμένων Ψαριών
Εισαγωγές Φιλέτων Ψαριών
Εισαγωγές Μαλακόστρακων
Εισαγωγές Μαλάκιων
Εξαγωγές Κατεψυγμένων Ψαριών
Εξαγωγές Φιλέτων Ψαριών
Εξαγωγές Μαλακόστρακων
Εξαγωγές Μαλάκιων
Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Χώρα Προέλευσης
Ανάλυση των Εξαγωγών κατά Χώρα Προορισμού
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Κατεψυγμένων Αλιευμάτων- Εμπορικό Ισοζύγιο
Μέγεθος Αγοράς Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Επιπτώσεις Covid – 19
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κανάλι Διανομής
Μερίδια Επιχειρήσεων

Στοιχεία Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Αγοράς
Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς
Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
Παγκόσμιες Εξαγωγές Κατεψυγμένων Ψαριών
Παγκόσμια κατά Κεφαλήν Κατανάλωση Αλιευμάτων

Συμπεράσματα και Προοπτικές
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις

Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

1
Total: €520,80
Cookies Settings