ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 2020

420,00

Ο κλάδος των λευκών ειδών περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων (παραγωγικών και εισαγωγικών), οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους τόσο ως προς το μέγεθος και την οργάνωσή τους, αλλά και ως προς το εύρος των προϊόντων που διαθέτουν. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου είναι ιδιαίτερα έντονος, λόγω της πληθώρας των εταιρειών και των σημείων πώλησης. Η επιβολή των μέτρων (κλείσιμο των καταστημάτων λιανικού εμπορίου λευκών ειδών) για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιδρά αρνητικά στις συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου.

Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής

Η Ζήτηση των Λευκών Ειδών
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών

Η Προσφορά Λευκών Ειδών
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Λευκών Ειδών

Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα  των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Μεταβολή Αξιολογήσεων  των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Δείκτης ICAP Covid Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών Λευκών Ειδών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα                                                                                                                                                                                  Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Λευκών Ειδών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Η Εγχώρια Αγορά Λευκών Ειδών
Εισαγωγές Λευκών Ειδών
Εισαγωγές Λευκών Ειδών ανά Κατηγορία  Προϊόντων
Εισαγωγές Λευκών Ειδών ανά Χώρα Προέλευσης
Εξαγωγές Λευκών Ειδών
Εξαγωγές Λευκών Ειδών ανά Κατηγορία Προϊόντων
Εξαγωγές Λευκών Ειδών κατά Χώρα Προορισμού
Εμπορικό Ισοζύγιο Λευκών Ειδών
Εγχώρια Αγορά Λευκών Ειδών
Διάρθρωση Εγχώριας Αγοράς ανά Κατηγορία Λευκών Ειδών
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κανάλι Διάθεσης
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Δίκτυο Πωλήσεων
Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο

Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Λευκών Ειδών
Εξωτερικό Εμπόριο Λευκών Ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Εισαγωγές Λευκών Ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Εξαγωγές Λευκών Ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ευρωπαϊκή Αγορά Υφασμάτων
Η Παγκόσμια Αγορά Λευκών Ειδών
Διάρθρωση της Διεθνούς Αγοράς Λευκών Ειδών
Συμπεράσματα – Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Επιπτώσεις COVID – 19
Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings