ΛΕΥΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2019 | ICAP group of companies
 

Shop

ΛΕΥΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2019

540,00

Ο κλάδος των «Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών» απαρτίζεται κυρίως από εισαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες προμηθεύονται τα προϊόντα τους από διάφορους οίκους του εξωτερικού. Η εγχώρια παραγωγή στα εξεταζόμενα προϊόντα είναι συγκεντρωμένη σε ελάχιστες επιχειρήσεις και περιορίζεται σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι έντονος, τόσο σε επίπεδο «εμπορικών σημάτων» όσο και μεταξύ των επιχειρήσεων οι οποίες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας ζήτησης.

Η δημιουργία νέων νοικοκυριών, το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και οι τιμές πώλησης αποτελούν βασικούς καθοριστικούς παράγοντες της ζήτησης των εξεταζόμενων προϊόντων και επηρεάζουν σημαντικά στην διαμόρφωση της αγοράς.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2019

Έκδοση

12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
2.Η Ζήτηση για Λευκές Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του Κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Το Λιανεμπόριο Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.3Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.4Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.6Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.7Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου – Συναλλακτική Συμπεριφορά
3.7.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία (Ηλεκτρικές Συσκευές – Φωτιστικά) και Εμπόριο (Οικιακές – Επαγγελματικές Συσκευές)
3.7.3Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.4Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.7.5Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία (Ηλεκτρικές Συσκευές – Φωτιστικά) και Εμπόριο (Οικιακές – Επαγγελματικές Συσκευές)
4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Οικονομικών Μεγεθών
4.3Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.4Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού 2013-2017
4.5Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού 2016-2017
4.6Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.7Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Οικονομικών Μεγεθών
5.Η Αγορά των Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
5.1Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
5.1.1Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
5.1.2Ανάλυση των Εξαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
5.2Εγχώρια Αγορά Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
5.2.1Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
5.2.2Ψυγεία-Ψυγειοκαταψύκτες-Καταψύκτες
5.2.3Ηλεκτρικές Κουζίνες
5.2.4 Απορροφητήρες
5.2.5 Φούρνοι Μικροκυμάτων
5.2.6 Πλυντήρια Ρούχων
5.2.7 Πλυντήρια Πιάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
Η Αγορά Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών σε Χώρες του Εξωτερικού
7.Συμπεράσματα – Προοπτικές
7.1Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2Ανάλυση SWOT
7.3Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής Λευκών Ηλεκτρικών Συσκευών του κλάδου
• Benchmarking Επιχειρήσεων Εισαγωγής Λευκών Ηλεκτρικών Συσκευών του κλάδου

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Γάμοι που τελέσθηκαν στην Ελλάδα (2005-2017)
Πίνακας 2.2 Δείκτης τιμών καταναλωτή (2015-2018)
Πίνακας 2.3 Αριθμός νέων κατοικιών (2005-2019*)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για Λευκές Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές ανά κατηγορία περιοχής (2017)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για Λευκές Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2017)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για Λευκές Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2017)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2008-2018)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. τ.μ. (2008-2018)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. κ.μ. (2008-2018)
Π2.7 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος – Απρίλιος 2019/2018)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση αγοραστικών ομίλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών ειδών
Πίνακας 3.3 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2014-2018)
Πίνακας 3.5 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγής λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2014-2018)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία «Ηλεκτρικές Συσκευές – Φωτιστικά» (2019, 8-μηνο)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Οικιακές – Επαγγελματικές Συσκευές» (2019, 8-μηνο)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών συσκευών (2019-2018)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία «Ηλεκτρικές Συσκευές – Φωτιστικά» (2019-2018)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο «Οικιακές – Επαγγελματικές Συσκευές» (2019-2018)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.6 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.7 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.8 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 4.9 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.10 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.11 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.12 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.13 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.14 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.15 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.16 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2017, σε €)
Πίνακας 4.17 – 4.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.1 Εισαγωγές Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών (2015-2018)
Πίνακας 5.2 Εξαγωγές Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών (2015-2018)
Πίνακας 5.3 Εγχώρια αγορά λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε αξία (2010-2019)
Πίνακας 5.4 Συνολικό μέγεθος αγοράς λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (1993-2019)
Πίνακας 5.5 Εγχώρια αγορά ψυγείων-ψυγειοκαταψυκτών-καταψυκτών (1993-2019)
Πίνακας 5.6 Εγχώρια αγορά ηλεκτρικών κουζινών (1993-2019)
Πίνακας 5.7 Εγχώρια αγορά απορροφητήρων (1993-2019)
Πίνακας 5.8 Μέγεθος αγοράς φούρνων μικροκυμάτων (1993-2019)
Πίνακας 5.9 Μέγεθος αγοράς πλυντηρίων ρούχων (1993-2019)
Πίνακας 5.10 Εγχώρια αγορά πλυντηρίων πιάτων ανά κατηγορία (1993-2019)
Π5.1 Εξέλιξη των εισαγωγών λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2015-2018)
Π5.2 Εξέλιξη των εξαγωγών λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2015-2018)
Π5.3 Ανάλυση των εισαγωγών ψυγείων-καταψυκτών ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.4 Ανάλυση των εισαγωγών κουζινών ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.5 Ανάλυση των εισαγωγών φούρνων για ενσωμάτωση ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.6 Ανάλυση των εισαγωγών φούρνων μικροκυμάτων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.7 Ανάλυση των εισαγωγών απορροφητήρων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.8 Ανάλυση των εισαγωγών πλυντηρίων ρούχων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.9 Ανάλυση των εισαγωγών πλυντηρίων πιάτων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.10 Ανάλυση των εξαγωγών ψυγείων-καταψυκτών κατά κύρια χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.11 Ανάλυση των εξαγωγών κουζινών κατά κύρια χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.12 Ανάλυση των εξαγωγών φούρνων για ενσωμάτωση κατά κύρια χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.13 Ανάλυση των εξαγωγών φούρνων μικροκυμάτων κατά κύρια χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.14 Ανάλυση των εξαγωγών απορροφητήρων κατά κύρια χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.15 Ανάλυση των εξαγωγών πλυντηρίων ρούχων κατά κύρια χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.16 Ανάλυση των εξαγωγών πλυντηρίων πιάτων κατά κύρια χώρα προορισμού (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Πωλήσεις κατασκευαστών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2013-2018)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤA

Διάγραμμα 2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατ’ όγκο9
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 4.4 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.5 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.6 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.7 Επιδείνωση και βελτίωση κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2017)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη των εισαγωγών των λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2015-2018)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη των εξαγωγών των λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2015-2018)
Διάγραμμα 5.3 Διάρθρωση της αγοράς λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε αξία (2018)
Διάγραμμα 5.4 Μέγεθος αγοράς ψυγείων-ψυγειοκαταψυκτών-καταψυκτών (2009-2019)
Διάγραμμα 5.5 Μέγεθος αγοράς ηλεκτρικών κουζινών (2009-2019)
Διάγραμμα 5.6 Μέγεθος αγοράς απορροφητήρων (2009-2019)
Διάγραμμα 5.7 Μέγεθος αγοράς φούρνων μικροκυμάτων (2009-2019)
Διάγραμμα 5.8 Μέγεθος αγοράς πλυντηρίων ρούχων (2009-2019)
Διάγραμμα 5.9 Κατανομή της αγοράς πλυντηρίων πιάτων (2009-2019)
Διάγραμμα 6.1 Παγκόσμια κατανάλωση οικιακών συσκευών (2012-2018)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη εισαγωγών οικιακών συσκευών στις ΗΠΑ (2012-2018)

 

1
Total: €731,60
Cookies Settings