ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 2018 | ICAP group of companies
 

Shop

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 2018

380,00

Ο κλάδος των ξηρών καρπών (και αποξηραμένων φρούτων) αποτελείται από δύο ευρύτερους τομείς. Την πρωτογενή παραγωγή με την οποία ασχολούνται αγροτικές μονάδες και συνεταιρισμοί και τις επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με τις εισαγωγές, την μεταποίηση και την επεξεργασία των ξηρών καρπών (και αποξηραμένων φρούτων), εφοδιάζοντας όχι μόνον τα καταστήματα λιανικής εμπορίας αλλά και τις διάφορες βιομηχανίες τροφίμων. Για το σύνολο σχεδόν των ξηρών καρπών, μεγάλο μέρος της ζήτησης καλύπτεται από εισαγωγές καθώς η εγχώρια παραγωγή δεν αρκεί ώστε να καλύψει την ζήτηση. Στην περίπτωση των αποξηραμένων φρούτων, οι εξαγωγές υπερτερούν των εισαγωγών.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2018

Έκδοση

7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Εισαγωγή
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
Αγροτική Παραγωγή Ξηρών Καρπών

Η Ζήτηση Ξηρών Καρπών
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ξηρών Καρπών
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών

Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Δίκτυα Διανομής Ξηρών Καρπών
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής – Επεξεργασίας Ξηρών Καρπών & Αποξηραμένων Φρούτων
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων του Κλάδου (2012-2016)
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου (2015-2016)
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου (2015-2016)
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων του Κλάδου (2013-2017)
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός (2016-2017)
Πιστοληπτική Ικανότητα
Συναλλακτική Συμπεριφορά

Εγχώρια Αγορά Ξηρών Καρπών & Αποξηραμένων Φρούτων
Βιομηχανική Παραγωγή Ξηρών Καρπών – Αποξηραμένων Φρούτων
Εξωτερικό Εμπόριο Ξηρών Καρπών – Αποξηραμένων Φρούτων
Εξέλιξη των Εισαγωγών Ξηρών Καρπών
Εξέλιξη των Εισαγωγών Αποξηραμένων Φρούτων
Εξέλιξη των Εξαγωγών Ξηρών Καρπών
Εξέλιξη των Εξαγωγών Αποξηραμένων Φρούτων
Διάρθρωση των Εισαγωγών Ξηρών Καρπών ανά Προϊόν
Διάρθρωση των Εισαγωγών Αποξηραμένων Φρούτων ανά Προϊόν
Διάρθρωση των Εξαγωγών Ξηρών Καρπών ανά Προϊόν
Διάρθρωση των Εξαγωγών Αποξηραμένων Φρούτων ανά Προϊόν
Εξωτερικό Εμπόριο Ξηρών Καρπών – Αποξηραμένων Φρούτων ανά Χώρα
Διάρθρωση των Εισαγωγών Ξηρών Καρπών ανά χώρα Προέλευσης
Διάρθρωση των Εισαγωγών Αποξηραμένων Φρούτων ανά χώρα Προέλευσης
Διάρθρωση των Εξαγωγών Ξηρών Καρπών ανά χώρα Προορισμού
Διάρθρωση των Εξαγωγών Αποξηραμένων Φρούτων ανά χώρα Προορισμού
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Ξηρών Καρπών – Εμπορικό Ισοζύγιο
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Αποξηραμένων Φρούτων – Εμπορικό Ισοζύγιο Εγχώρια Αγορά Ξηρών Καρπών
Εγχώρια Αγορά Αποξηραμένων Φρούτων
Αξία Εγχώριας Αγοράς Ξηρών Καρπών – Αποξηραμένων Φρούτων
Μερίδια Αγοράς Εταιρειών του Κλάδου

Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
Παγκόσμια Παραγωγή Ξηρών Καρπών
Παγκόσμια Κατανάλωση Ξηρών Καρπών
Παγκόσμια Παραγωγή Αποξηραμένων Φρούτων (2010-2017)
Παγκόσμιες Κατανάλωση Αποξηραμένων Φρούτων (2012-2016)

Συμπεράσματα, Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Τάσεις και Προοπτικές

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

1
Total: €520,80
Cookies Settings