ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 2020

420,00

Ο κλάδος περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό παραγωγικών επιχειρήσεων, η πλειοψηφία των οποίων είναι μικρομεσαίου μεγέθους μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την οινοποίηση. Οι μεγάλες οινοβιομηχανίες κατέχουν σημαντικά μερίδια της αγοράς. Τα κρασιά εγχώριας παραγωγής καλύπτουν την εγχώρια ζήτηση σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Η επιβολή μέτρων από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (π.χ. η αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης κ.α.), επιδρά αρνητικά στα συνολικά έσοδα των επιχειρήσεων του κλάδου κατά το τρέχον έτος, οι οποίες επηρεάζονται σημαντικά από τις νέες συνθήκες.

 

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
Καλλιεργούμενες Εκτάσεις Οινάμπελων
Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου
Ελληνικά Κρασιά ΠΟΠ ανά Περιφέρεια
Ελληνικά Κρασιά ΠΓΕ ανά Περιφέρεια

Η Ζήτηση Προϊόντων Οινοποιίας
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Η Προσφορά των Προϊόντων Οινοποιίας
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Δίκτυα Διανομής
Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Περιφέρεια
Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου

Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας Ποτών
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Συναλλακτική Συμπεριφορά της Βιομηχανίας Ποτών
ICAP Covid Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
–Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
-Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Οινοποιίας Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
-Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Οίνου
Εγχώρια Παραγωγή Οίνου
Ανάλυση Εγχώριας Παραγωγής Οίνου
Εξέλιξη των Εγχώριων Αποθεμάτων Οίνου
Εξωτερικό Εμπόριο Οίνου
Εισαγωγές Οίνου
Εξαγωγές Οίνου
Εγχώρια Αγορά Οίνου – Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
Ετήσια Κατά Κεφαλή Κατανάλωση Οίνου
Εγχώρια Αγορά Εμφιαλωμένου Κρασιού
Μερίδια Αγοράς Εμφιαλωμένου Κρασιού
Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά
Παγκόσμια Έκταση Αμπελώνων
Παγκόσμια Παραγωγή και Κατανάλωση Οίνου
Κυριότερες Χώρες Εισαγωγής και Εξαγωγής Οίνου
Παραγωγή Οίνου σε χώρες της Ε.Ε.
Εμπορικό Ισοζύγιο Οίνου της Ε.Ε.
Οίνοι ΠΓΕ στην Ε.Ε.
Οίνοι ΠΟΠ στην Ε.Ε.

Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές του Κλάδου – Επιπτώσεις Covid – 19
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings