ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2020

420,00

Η ζήτηση για οπτικά είδη στη χώρα μας καλύπτεται ουσιαστικά από εισαγόμενα προϊόντα. Η παραγωγική δραστηριότητα αφορά κυρίως στους οφθαλμικούς φακούς καθώς και σκελετούς οράσεως. Η λιανική αγορά οπτικών ειδών είναι κατακερματισμένη, καθώς περιλαμβάνει πλήθος επιχειρήσεων – καταστημάτων διάσπαρτων σε όλη τη χώρα.

Η ζήτηση οπτικών ειδών επηρεάστηκε αρνητικά την τελευταία δεκαετία, λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, με αποτέλεσμα την όξυνση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών

Περιορισμοί της Μελέτης

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Θεσμικό Πλαίσιο

Η Ζήτηση των Οπτικών Ειδών
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Η Προσφορά των Οπτικών Ειδών
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομές Παραγωγικών Επιχειρήσεων Οπτικών Ειδών
Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Οπτικών Ειδών
Κατανομές Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Οπτικών Ειδών
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Λιανικής Διάθεσης Οπτικών Ειδών
Κατανομές Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Οπτικών Ειδών
Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Οπτικών Ειδών

Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Πιστοληπτικής Ικανότητας
Δείκτης ICAP Covid Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Κατάταξη Εισαγωγικών Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εισαγωγικών Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κατάταξη Παραγωγικών Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Λιανικής Διάθεσης Οπτικών Ειδών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Κατάταξη Επιχειρήσεων Λιανικής βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Επιχειρήσεων Λιανικής βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Η Εγχώρια Αγορά Οπτικών Ειδών – Καταστημάτων Οπτικών
Εγχώρια Παραγωγή
Εισαγωγές Οπτικών Ειδών
Εισαγωγές ανά Χώρα Προέλευσης
Εξαγωγές Οπτικών Ειδών
Εξαγωγές κατά Χώρα Προορισμού
Εγχώρια Αγορά Γυαλιών Ηλίου
Εγχώρια Αγορά Σκελετών Οράσεως
Εγχώρια Αγορά Οφθαλμικών Φακών
Εγχώρια Αγορά Φακών Επαφής
Εγχώρια Λιανική Αγορά Οπτικών Ειδών

Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Οπτικών Ειδών
-Ιταλία
-ΗΠΑ
-Grand Vision B.V.
-Safilo Group S.p.A.
-Όμιλος Luxottica S.p.A.

Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings