ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΣΗΣ - ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2019 | ICAP group of companies
 

Shop

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΣΗΣ – ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2019

380,00

Ο κλάδος των προϊόντων έλασης αποτελείται από περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, ενώ ο τομέας των προϊόντων διέλασης περιλαμβάνει αξιόλογο αριθμό επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό του κλάδου είναι ο έντονος εξαγωγικός προσανατολισμός των επιχειρήσεων. Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας την τελευταία δεκαετία ώθησε κυρίως τις εταιρείες διέλασης να στραφούν σε νέες αγορές – χώρες.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2019

Έκδοση

9

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου του Αλουμινίου
Παραγωγική Διαδικασία του Κλάδου του Αλουμινίου
Ανακύκλωση Αλουμινίου
Σήμανση CE για Κουφώματα Αλουμινίου

Η Ζήτηση για Προϊόντα Έλασης – Διέλασης Αλουμινίου
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Αλουμινίου

Η Προσφορά των Προϊόντων Έλασης – Διέλασης Αλουμινίου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου Διέλασης Αλουμινίου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Διέλασης Αλουμινίου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Διέλασης Αλουμινίου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου Διέλασης Αλουμινίου
Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου Διέλασης βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου Έλασης Αλουμινίου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Έλασης Αλουμινίου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Έλασης Αλουμινίου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου Έλασης Αλουμινίου
Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου Έλασης βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά

Η Εγχώρια Αγορά Προϊόντων Έλασης – Διέλασης Αλουμινίου
Εγχώρια Παραγωγή Προϊόντων Διέλασης Αλουμινίου
Εγχώρια Παραγωγή Προϊόντων Έλασης Αλουμινίου
Εισαγωγές Προϊόντων Διέλασης Αλουμινίου
Εξαγωγές Προϊόντων Διέλασης Αλουμινίου
Εισαγωγές Προϊόντων Έλασης Αλουμινίου
Εξαγωγές Προϊόντων Έλασης Αλουμινίου
Εμπορικό Ισοζύγιο Προϊόντων Διέλασης – Έλασης Αλουμινίου
Εγχώρια Αγορά των Προϊόντων Διέλασης Αλουμινίου
Μερίδια Παραγωγής Προϊόντων Διέλασης Αλουμινίου
Εγχώρια Αγορά των Προϊόντων Έλασης Αλουμινίου

Στοιχεία Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Αγοράς Αλουμινίου
Παγκόσμια Παραγωγή Πρωτογενούς Αλουμινίου
Παγκόσμια Κατανάλωση Πρωτογενούς Αλουμινίου ανά τομέα
Γενικά Στοιχεία του Κλάδου Αλουμινίου στην Ευρώπη
Πρωτογενής Παραγωγή Αλουμινίου στην Ευρώπη

Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

0
Your Cart is empty
Cookies Settings