ΣΟΚΟΛΑΤΑ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΣΟΚΟΛΑΤΑ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 2021

420,00

Στον κλάδο της σοκολάτας δραστηριοποιούνται αρκετές παραγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις.  Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από την παρουσία μεγάλων εταιρειών με πολύχρονη παρουσία, οι οποίες παράγουν ποικιλία προϊόντων με πολυδιαφημιζόμενα εμπορικά σήματα.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
Περιγραφή Προϊόντων Σοκολάτας
Πρώτες Ύλες
Παραγωγική Διαδικασία

Η Ζήτηση για Σοκολάτα και Προϊόντα Σοκολατοποιίας
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Δείκτες Τιμών
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Πληθυσμός

Η Προσφορά Σοκολάτας και Προϊόντων Σοκολατοποιίας
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
Γεωγραφική Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης
Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων

Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης και του Ευρύτερου Κλάδου Δείκτης ICAP COVID Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία -Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Η Εγχώρια Αγορά Σοκολάτας και Προϊόντων Σοκολατοποιίας
Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Σοκολάτας
Εξωτερικό Εμπόριο Σοκολάτας και Προϊόντων Σοκολατοποιίας
Εισαγωγές Σοκολάτας και Προϊόντων Σοκολατοποιίας
Εξαγωγές Σοκολάτας και Προϊόντων Σοκολατοποιίας
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας – Εμπορικό Ισοζύγιο
Εξωτερικό Εμπόριο Σοκολάτας και Προϊόντων Σοκολατοποιίας
Κυριότερες Χώρες Εισαγωγής
Κυριότερες Χώρες Εξαγωγής
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Σοκολάτας
Ανάλυση της Αγοράς ανά Κατηγορία Προϊόντων – Σοκολάτες σε Πλάκες
Ανάλυση της Αγοράς ανά Κατηγορία Προϊόντων – Γεμιστές Σοκολάτες και Γκοφρέτες
Ανάλυση της Αγοράς ανά Κατηγορία Προϊόντων – Σοκολατίνια
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Λοιπών Προϊόντων Σοκολάτας (Σοκολάτα Κουβερτούρα – Σοκοπάστα)
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Λοιπών Προϊόντων Σοκολάτας (Τρούφα – Εποχιακά Είδη)
Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου

Η Διεθνής Αγορά Σοκολάτας
Παγκόσμια Παραγωγή Κακάο
Παγκόσμια Παραγωγή Κακάο ανά Χώρα
Ποσότητες Αλεσμένου Κακάο ανά Χώρα
Οι Μεγαλύτερες Εταιρείες Παραγωγής Προϊόντων Σοκολάτας Παγκοσμίως
Τιμή του Κακάο ανά Τόνο

Συμπεράσματα – Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Προοπτικές του Κλάδου – Επιπτώσεις Covid – 19
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

1
Total: €520,80
Cookies Settings