ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2020

420,00

Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο της ύφεσης επηρέασε σε μεγάλο βαθμό  την αγορά των αυτοκινήτων και κατ΄επέκταση την αγορά των συσσωρευτών οχημάτων. Τα τελευταία έτη μετά την σχετική ομαλοποίηση της οικονομίας και με την ανάκαμψη που παρουσίασε γενικότερα η αγορά του αυτοκινήτου, η εγχώρια αγορά (κατανάλωση) συσσωρευτών κινήθηκε σε θετική τροχιά. Ωστόσο, η ανοδική πορεία ανακόπτεται το 2020 καθώς η πανδημία (Covid – 19) που έπληξε και την Ελλάδα (Μάρτιος 2020) και οι συνέπειές της (lockdown κλπ.) έχει επηρεάσει αρνητικά και τον εξεταζόμενο κλάδο.

 

Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

10, 12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Εισαγωγή
Η Ζήτηση για Συσσωρευτές Οχημάτων
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Η Προσφορά Συσσωρευτών Οχημάτων
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών
Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομό
Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου

Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων
ICAP Covid Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
– Κερδοφορία
– Αποδοτικότητα
– Ρευστότητα
– Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
– Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Η Εγχώρια Αγορά Συσσωρευτών Οχημάτων
Εγχώρια Παραγωγή Συσσωρευτών Οχημάτων
Εξωτερικό Εμπόριο Συσσωρευτών
Εισαγωγές Συσσωρευτών
Εξαγωγές Συσσωρευτών
Κυριότερες Χώρες Προέλευσης – Προορισμού των Συσσωρευτών
Εισαγωγές Συσσωρευτών – Χώρες Προέλευσης
Εξαγωγές Συσσωρευτών – Χώρες Προορισμού
Εγχώρια Αγορά Συσσωρευτών Οχημάτων
Μερίδια Αγοράς
Βαθμός Συγκέντρωσης της Αγοράς

Το Εξωτερικό Εμπόριο Συσσωρευτών στην Ε.Ε.
Αξία Εισαγωγών ανά Χώρα της Ε.Ε.
Αξία Εξαγωγών ανά Χώρα της Ε.Ε.

Συμπεράσματα , τάσεις και προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

0
Your Cart is empty
Cookies Settings