ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 2021

420,00

Ο κλάδος της «ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ» είναι κατακερματισμένος, καθώς δραστηριοποιείται πληθώρα επιχειρήσεων και συνεταιρισμών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα έντονος. Οι μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις του κλάδου έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό.

Η κήρυξη πανδημίας λόγω του Covid-19 και οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν έχουν επηρεάσει ως ένα βαθμό και τον εξεταζόμενο κλάδο, κυρίως δε τις επιχειρήσεις που τροφοδοτούν μονάδες εστίασης.

.

Κατηγορία:
Περιγραφή

Ο κλάδος της «ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ» είναι κατακερματισμένος, καθώς δραστηριοποιείται πληθώρα επιχειρήσεων και συνεταιρισμών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα έντονος. Οι μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις του κλάδου έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό.

Η κήρυξη πανδημίας λόγω του Covid-19 και οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν έχουν επηρεάσει ως ένα βαθμό και τον εξεταζόμενο κλάδο, κυρίως δε τις επιχειρήσεις που τροφοδοτούν μονάδες εστίασης.

Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Διαλογή – Τυποποίηση – Συσκευασία
Θεσμικό Πλαίσιο

Η Ζήτηση Νωπών Οπωροκηπευτικών Προϊόντων
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Δείκτες Τιμών Καταναλωτή
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Η Προσφορά Τυποποιημένων – Συσκευασμένων Νωπών Οπωροκηπευτικών Προϊόντων
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Περιγραφή Δικτύων Διανομής
Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομική Μορφή
Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου

Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Βιομηχανίας: “Αγροτικά Προϊόντα”
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης και του Ευρύτερου Κλάδου
Δείκτης ICAP COVID Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών
– Κερδοφορία
– Αποδοτικότητα
– Ρευστότητα
– Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
– Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Η Αγορά Τυποποιημένων – Συσκευασμένων Νωπών Οπωροκηπευτικών Προϊόντων
Εγχώρια Πρωτογενής Παραγωγή Οπωροκηπευτικών
Εγχώρια Πρωτογενής Παραγωγή Λαχανικών
Εγχώρια Πρωτογενής Παραγωγή Φρούτων
Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής
Διάθεση Εγχώριας Παραγωγής Οπωροκηπευτικών
Γεωγραφικός Προσανατολισμός Οπωροκηπευτικών
Εγχώρια Παραγωγή Τυποποιημένων – Συσκευασμένων Οπωροκηπευτικών
Εγχώρια Παραγωγή ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
Μερίδια Παραγωγής Τυποποιημένων Οπωροκηπευτικών
Εξωτερικό Εμπόριο Νωπών Οπωροκηπευτικών
Εισαγωγές Νωπών Οπωροκηπευτικών
Εισαγωγές Λαχανικών
Εισαγωγές Φρούτων
Εξαγωγές Νωπών Οπωροκηπευτικών
Εξαγωγές Λαχανικών
Εξαγωγές Φρούτων
Εξωτερικό Εμπόριο Νωπών Οπωροκηπευτικών – Κυριότερες Χώρες
Χώρες Προέλευσης
Χώρες Προορισμού
Εγχώρια Κατανάλωση Τυποποιημένων Νωπών Οπωροκηπευτικών – Επιπτώσεις Covid-19
Εγχώρια Κατανάλωση ανά Κατηγορία Προϊόντων

Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Νωπών Οπωροκηπευτικών
Ευρωπαϊκή Παραγωγή Οπωροκηπευτικών
Κύριες Χώρες Παραγωγής στην Ε.Ε.
Παγκόσμια Παραγωγή Οπωροκηπευτικών

Συμπεράσματα –Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Τάσεις και Προοπτικές
Προοπτικές του Κλάδου – Επιπτώσεις Covid – 19
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

1
Total: €731,60
Cookies Settings