ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2020

420,00

Ο κλάδος των υπηρεσιών διαμεταφοράς, o oποίος αναπτύχθηκε σημαντικά τα τελευταία έτη, έχει ως στόχο την μετατροπή της χώρας σε διαμετακομιστικό κόμβο εμπορευματικών ροών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ωστόσο, η  εξάπλωση της πανδημίας Covid – 19 το 2020 έχει επιφέρει σημαντικές δυσκολίες στον κλάδο σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Περιγραφή Δραστηριότητας
Θεσμικό Πλαίσιο

Η Ζήτηση για Εμπορευματικές Μεταφορές
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση

Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Γεωγραφική Κατανομή Επιχειρήσεων του Κλάδου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου

Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου
Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Δείκτης ICAP Covid Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Η Εγχώρια Αγορά των Διαμεταφορών
Εξέλιξη του Μεγέθους Αγοράς
Συσχέτιση Κλάδου Διαμεταφορών και ΑΕΠ
Κατανομή της Αγοράς ανά Μεταφορικό Μέσο
Μερίδια Εταιρειών
Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο

Οι Εμπορευματικές Μεταφορές σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό Επίπεδο
Υποδομές και Δίκτυα Μεταφορών σε Διεθνές Επίπεδο
Εμπορευματικό Μεταφορικό Έργο στην Ε.Ε.
Κυριότερες Επιχειρήσεις Διαμεταφοράς Παγκοσμίως
Παγκόσμια Κατάταξη Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς

Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Προοπτικές του Κλάδου – Επιπτώσεις Covid – 19
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

 

1
Total: €731,60
Cookies Settings