ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2020

420,00

Ο κλάδος των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επηρεάστηκε αρνητικά την περίοδο της οικονομικής ύφεσης με την αγορά να σημειώνει μεγάλη πτώση και τον αριθμό των επιχειρήσεων να μειώνεται σημαντικά. Τα τελευταία έτη η αγορά εμφανίζει συνεχή ανοδική πορεία γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Η επιβολή των μέτρων (αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων λιανικού εμπορίου) για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 έδωσε ώθηση στις διαδικτυακές πωλήσεις και οδήγησε σε αύξηση των αποστολών (Β2C) και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου ενώ παράλληλα δημιούργησε προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών.

 

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
Θεσμικό Πλαίσιο

Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς
Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου

Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης και του Κλάδου
Δείκτης ICAP COVID Sector Check
Διαβάθμιση Kλάδου Μελέτης – ICAP COVID Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Η Εγχώρια Αγορά Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
Εγχώρια Αγορά Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
Αγορά Αποστολών Εσωτερικού
Αγορά Αποστολών Εξωτερικού
Μερίδια Αγοράς – Σύνολο Αγοράς
Μερίδια Αγοράς – Αγορά Αποστολών Εσωτερικού – Εξωτερικού
Πλήθος διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων
Μέσο έσοδο Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς

Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
Στοιχεία του Ταχυδρομικού Κλάδου στην Ευρώπη
Η Διεθνής Αγορά των Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς

Συμπεράσματα – Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Αλλαγές στη λειτουργία των Επιχειρήσεων του Κλάδου λόγω COVID-19
Επιπτώσεις λόγω της πανδημίας Covid 19
Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

0
Your Cart is empty
Cookies Settings