THIRD PARTY LOGISTICS 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

THIRD PARTY LOGISTICS 2020

590,00

Ο κλάδος των υπηρεσιών logistics (σε τρίτους) αποτελείται από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Ο ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι έντονος και επικεντρώνεται σε διάφορους τομείς (στις τιμές, στο εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών κ.ά.).Η επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά ανόδου την τελευταία τριετία, οδήγησε στην ενίσχυση των εσόδων των επιχειρήσεων του κλάδου.  Ωστόσο, η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 το 2020 έχει επιφέρει δυσκολίες στον κλάδο σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Περιγραφή Δραστηριότητας
1.3Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1Γενικά
1.3.2Επενδύσεις και Αναπτυξιακός Νόμος

2.Η Ζήτηση για Υπηρεσίες 3PL

3.Η Προσφορά του Κλάδου των Third Party Logistics
3.1Κατανομή Εταιρειών Του Κλάδου
3.2Δομή του Κλάδου
3.3Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Logistics
3.4Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Logistics

4.Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων “Αποθηκεύσεις” και “Υπηρεσίες Μεταφορών”
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Logistics (3PL)
4.2.3Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων “Αποθηκεύσεις” και “Υπηρεσίες Μεταφορών”
4.3Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένων Ισολογισμών
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη των Eταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

6.Η Εγχώρια Αγορά των Υπηρεσιών 3PL
6.1Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών 3PL
6.2Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Είδος Υπηρεσίας
6.3Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Κατηγορία Προϊόντων
6.4Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Ευρύτερο Κλάδο Δραστηριότητας της Επιχείρησης-Πελάτη
6.5Μερίδια Αγοράς & Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο

7.Η Παγκόσμια Αγορά των Υπηρεσιών 3PL
7.1Διεθνείς Τάσεις ως προς τις Υπηρεσίες 3PL
7.2Στοιχεία Παγκόσμιας Αγοράς 3PL-Κυριότερες Επιχειρήσεις
7.3Δείκτης LPI (Logistics Perfomance Index)

8.Επιχειρηματικές Ειδήσεις – Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1Τελευταίες Επιχειρηματικές Ειδήσεις
8.2Συμπεράσματα
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.3Ανάλυση SWOT
8.4Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Ελάχιστο ύψος επένδυσης ανά μέγεθος φορέα
Πίνακας 2.1 Αναγκαίες ΙΤ ικανότητες παρόχων 3PL
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο (2011-2020)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο (2011-2020)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής (2015-2020)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη των μέσων ετήσιων δεικτών του κύκλου εργασιών των μεταφορών (2015-2020)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους (2015-2019)
Πίνακας 3.3 Μεταβολή του κύκλου εργασιών των εταιρειών του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: “Αποθηκεύσεις” (2020)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: “Υπηρεσίες Μεταφορών” (2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των logistics (3PL) (2019-2020)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου “Αποθηκεύσεις” (2019-2020)
Πίνακας 4.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου “Υπηρεσίες Μεταφορών” (2019-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών 3PL (1998-2020)
Πίνακας 6.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL (2019)
Πίνακας 6.3 Δείκτης συγκέντρωσης (2019)
Πίνακας 7.1 Η αξία της παγκόσμιας αγοράς 3PL ανά περιοχή (2016-2019)
Πίνακας 7.2 Παγκόσμια κατάταξη των 50 πρώτων εταιρειών 3PL βάσει ακαθάριστων εσόδων από logistics (2015-2019)
Πίνακας 7.3 Δείκτης Logistics Performance Index (Ελλάδα 2007-2018)
Π7.1 Παγκόσμια κατάταξη των 100 πρώτων χωρών βάσει του LPI για το 2018 (Logistics Performance index)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη της συνολικής αξίας της αγοράς των υπηρεσιών 3PL (2020-2022)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤA

Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2020)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL βάσει Προσωπικού (2020)
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL βάσει Αποθηκευτικού Χώρου (2020)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων των εξεταζόμενων κλάδων βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη του συνολικού κύκλου εργασιών 28 αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.5 Επιδείνωση / βελτίωση επιλεγμένων Λογαριασμών των επιχειρήσεων του κλάδου (2019/18)
Διάγραμμα 5.6 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου EBITDA (2019)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (2019)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της αξίας της αγοράς των υπηρεσιών 3PL (2011-2020)
Διάγραμμα 6.2 Κατανομή της αγοράς 3PL ανά είδος υπηρεσίας (2019)
Διάγραμμα 6.3 Κατανομή της αγοράς 3PL σε βασικές κατηγορίες προϊόντων (2019)
Διάγραμμα 6.4 Κατανομή της αγοράς 3PL ανά ευρύτερο κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης- πελάτη (2019)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή των συμμετεχόντων
Διάγραμμα 7.2 Πόσο χρόνο θα χρειαστεί η εφοδιαστική αλυσίδα των χρηστών να επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα (προ πανδημίας)
Διάγραμμα 7.3 Τα πεδία που επηρεάστηκαν περισσότερο λόγω της πανδημίας covid-19
Διάγραμμα 7.4 Outsourced Υπηρεσίες Logistics
Διάγραμμα 7.5 Το «Τεχνολογικό Κενό» που παρατηρείται ανάμεσα στις προσδοκίες και τις εμπειρίες των Χρηστών Υπηρεσιών 3PL σε ό,τι αφορά τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες και τις Τεχνολογικές Δυνατότητες (2011-2020)
Διάγραμμα 7.6 Γεωγραφική κατανομή της παγκόσμιας αγοράς 3PL (2019)
Διάγραμμα 7.7 Ελλάδα Score Card (2014-2018)

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings