Η MEGA SPRINT GUARD, μία από τις
"Strongest Companies in Greece
" για δεύτερη χρονιά
 
 

Με βάση το ICAP Rating Score, η MEGA SPRINT GUARD συνεχίζει να είναι μέλος της Κοινότητας "STRONGEST COMPANIES IN GREECE" για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

 
     
 

Η διάκριση αυτή διευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές της εταιρείας εντός και εκτός Ελλάδας δεδομένου ότι επιβεβαιώνει την παραμονή της  στην ομάδα εταιρειών με πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο.

Οι "STRONGEST COMPANIES IN GREECE" είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης (rating scores) της ICAP Group. Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα "STRONGEST COMPANIES IN GREECE" έχει μόνο μία στις δέκα εταιρείες στην Ελλάδα.

 
English